Kikhosta

Anmälningspliktig och smittspårningspliktig

 

Smittskyddsanmälan via SmiNet

Så här gör du din anmälan - mer information om smittskyddsanmälan
Smittskyddsanmälan - länk till elektronisk anmälan med kod

 

Smittskyddsblad

Läkarinformation  - reviderad 2014-11-07
Patientinformation - reviderad 2014-11-07

 

Folkhälsomyndigheten

 

Infpreg

Infpreg - välj sjukdom 26 pertussis/kikhosta

 

Övrigt

Detta är en kikning
En kikning uppstår när en person drar efter andan för att få luft, efter en lång hostattack.
Spädbarn med kikhosta - se filmen
Kikhosta hos barn - lyssna på ljudfilen

Luftburen smitta och transportpersonal - rutin
Statistik