Påssjuka

Anmälningspliktig och smittspårningspliktig

 

Smittskyddsanmälan via SmiNet

Så här gör du din anmälan - mer information om smittskyddsanmälan
Smittskyddsanmälan - länk till elektronisk anmälan med kod  

Provtagningsanvisningar

Serologi  

Molekylär typning av påssjukevirus med sekvensiering - Folkhälsomyndigheten

Vaccination

Folkhälsomyndigheten
Tidpunkt för första dosen MPR (mässling, påssjuka och röda hund)
Frågor och svar om MPR vid 18 månader och tidigare
Om valet av tidpunkt för vaccination mot MPR - infoblad
Rekommendationer om vaccination mot MPR 

Frågor och svar om vaccination mot MPR
Vaccination av barn - Det svenska vaccinationsprogrammet - kunskapsöversikt för hälsovårdspersonal
Frågor och svar om det allmänna vaccinationsprogrammet
Vaccination av barn och ungdomar - vägledning 2020
Informations- och utbildningsmaterial om det svenska vaccinationsprogrammet - 2019

 

Övrigt

Statistik