Pneumokocker invasiv infektion

Anmälningspliktig

 

Smittskyddsanmälan via SmiNet

Så här gör du din anmälan - mer information om smittskyddsanmälan
Smittskyddsanmälan - länk till elektronisk anmälan med kod

 

Vaccination

Vaccination mot pneumokocker - rekommendation
Pneumokockvaccination vuxna - schema
Rekommendation om vaccination av riskgrupper - Folkhälsomyndigheten 2019-01-25
Vaccination av barn - Det svenska vaccinationsprogrammet - kunskapsöversikt för hälsovårdspersonal - Folkhälsomyndigheten
Vaccination av barn och ungdomar - vägledning från Folkhälsomyndigheten 2017

Övrigt

Pneumokocker med nedsatt känslighet för penicilin - kunskapsunderlag Socialstyrelsen
Frågor och svar om pneumokocker
Statistik