Polio

Allmänfarlig, anmälningspliktig och smittspårningspliktig

 

Smittskyddsanmälan via SmiNet

Så här gör du din anmälan - mer information om smittskyddsanmälan
Smittskyddsanmälan - länk till elektronisk anmälan med kod

 

Vaccination

Folkhälsomyndigheten
Vaccin mot polio 
Vaccination av barn - Det svenska vaccinationsprogrammet - kunskapsöversikt för hälsovårdspersonal
Frågor och svar om det allmänna vaccinationsprogrammet
Vaccination av barn och ungdomar - vägledning 2019
Informations- och utbildningsmaterial om det svenska vaccinationsprogrammet - september 2019

 

Övrigt

Frågor och svar om polio - Folkhälsomyndigheten
Symtom, spridning och hygienrutiner - frågor och svar
Polio fortfarande ett internationellt hot mot människors hälsa - Folkhälsomyndigheten juni 2017
Statistik