Röda hund

Anmälningspliktig och smittspårningspliktig

 

Smittskyddsanmälan via SmiNet

Så här gör du din anmälan - mer information om smittskyddsanmälan
Smittskyddsanmälan - länk till elektronisk anmälan med kod

 

Vaccination

Folkhälsomyndigheten
Tidpunkt för första dosen MPR
Frågor och svar om MPR vid 18 månader och tidigare
Om valet av tidpunkt för vaccination mot MPR - infoblad
Rekommendationer om vaccination mot MPR

Vaccination av barn - Det svenska vaccinationsprogrammet - kunskapsöversikt för hälsovårdspersonal
Frågor och svar om det allmänna vaccinationsprogrammet
Frågor och svar om mässling, påssjuka och röda hund
Vaccination av barn och ungdomar - vägledning 2019
Informations- och utbildningsmaterial om det svenska vaccinationsprogrammet - september 2019

Mer information

Rubella  -  kunskapsunderlag från Socialstyrelsen
Röda hund och mässling - kunskapsunderlag från Socialstyrelsen
Röda hund och mässling - Nationell handlingsplan för att hindra spridning - Folkhälsomyndigheten

Övrigt

Statistik