TBE

Anmälningspliktig 

Anmäls under diagnosen viral meningoencefalit

 

Smittskyddsanmälan via SmiNet

Så här gör du din anmälan - mer information om smittskyddsanmälan
Smittskyddsanmälan - länk till elektronisk anmälan med kod

 

Smittskyddsblad

Läkarinformation  - reviderad 2019-12-19
Patientinformation - reviderad 2019-12-19

 

Grundvaccination och boosterdoser

Grundvaccination till personer 1-49 år
Grundvaccinationen består av tre doser där dos två ges 1-3 månader efter dos ett, dos tre ges 5-12 månader efter dos två i god tid före fästingsäsongen.
Snabbvaccination är sällan indicerat men i så fall använd 3-dos schema (0,7,21 dagar) även om tidsvinsten är minimal jämfört med konventionellt schema med 2 doser (0,28 dagar). Undvik snabbvaccination med två doser (med 2 veckor emellan) som ger ett sämre skydd på sikt.
Amning utgör inget hinder för vaccination, varken för modern eller för barnet.
Vaccination under graviditet kan göras om risken är hög att insjukna i TBE just under den tiden men kan i övrigt vänta till efter förlossningen. Given TBE-vaccination innan graviditeten är känd, utgör inget problem i sig.

Grundvaccination till personer som fyllt 50 år när TBE-vaccinationen påbörjas
För att förbättra vaccinationsskyddet i denna åldersgrupp ges en extra dos 2 månader efter dos 2. Grundvaccineringen innefattar då totalt 4 doser det första året och ges månad 0, 1, 3 och efter 5-12 månader.

Boosterdoser till alla oavsett ålder
Efter grundvaccinationen ges en booster efter 3 år och därefter vart 5:e år oavsett ålder och intervall mellan grundvaccineringsdoser.

Upphandlat vaccin

FSME-IMMUN  vuxen - länk till FASS

FSME-IMMUN  junior  - länk till FASS

Vaccinationsschema

Grundvaccinationsschema - till personer 1-49 år

Grundvaccinationsschema - till personer äldre än 50 år och till personer med nedsatt immunförsvar

 

Handläggning för sjukvården

Information om vaccination, boosterdoser, utbytbarhet mellan olika vaccin - uppdaterad 2020-02-11
Vaccinationssvikt vid TBE-infektion - uppdaterad 2020-02-03

Övrigt

Encepur- vaccin mot fästingburenvirusencefalit - information vid överkänslighet mot ägg
Statistik