Tetanus stelkramp

Anmälningspliktig  

 

Smittskyddsanmälan via SmiNet

Så här gör du din anmälan - mer information om smittskyddsanmälan
Smittskyddsanmälan - länk till elektronisk anmälan med kod

  

Vaccination

Region Gävleborg:
Tetanus- och difterivaccination 

Vaccinationsschema - barn
Vaccinationsschema - vuxen

Folkhälsomyndigheten:
Vaccin mot stelkramp
Rekommendationer för profylax till vuxna mot difteri och stelkramp

Vaccination av barn och ungdomar - Vägledning september 2019
Vaccination av barn - Det svenska vaccinationsprogrammet - kunskapsöversikt för hälsovårdspersonal
Informations- och utbildningsmaterial om det svenska vaccinationsprogrammet 
Information om vaccinbrist 

 

Övrigt

Statistik