HIV/STI - samordning

Kontaktperson Elaine Persohn
HIV/STI-samordnare telefon 026-15 51 50


Aktuellt

Effektiva metoder för att förebygga gonorré
Till dem som arbetar med hiv/STI-prevention och sexuell hälsa, inom t.ex. hälso- och sjukvård, forskning och ideella organisationer. faktablad Folkhälsomyndigheten

 

Anders Tegnell svarar på frågor
Vi vill tipsa om att Noaks Ark har publicerat en pod där statsepidemiolog Anders Tegnell svarar på frågor om hiv och coronaviruset covid-19, ni kan lyssna via denna länk.

 

Hiv- och STI-prevention och sexuell och reproduktiv hälsa för migranter
Litteraturöversikten sammanfattar det aktuella kunskapsläget om hiv- och STI-preventiva insatser riktade till migranter.

 

Tidigare nyheter  
 

Handlingsplan

Handlingsplan för förebyggande av hiv/STI och oönskade graviditeter 2018-2021.

Ledningsgrupp mot hiv/STI och oönskade graviditeter

Vårens möte blir 4 mars 2020.

Protokoll från ledningsgruppen 

Lokala hiv/STI-grupper i Gävleborg

Läs mer om lokala hiv/STI-grupper 

Statsbidrag

Ansökan verksamhets- och projektbidrag för hiv/STI-prevention.
Ideella organisationer på regional och lokal nivå kan söka projektbidrag för hiv/STI-prevention 2020. Sista dag för ansökan var 2 september 2019. 

Folkhälsomyndigheten

Ny förordning om stadsbidrag

Utbildning

Broschyr/material

Kondomutbud

Affischer och annat material för klamydia.se 

Övrigt