Kontaktuppgifter

Smittskydd 026-15 53 08, fax 026-18 87 42

Expeditionstid: 8.15-11.30, 12.30-16.45

E-post smittskydd@regiongavleborg.se

Adress

Region Gävleborg, Smittskydd, 801 87 Gävle
Besöksadress, Gävle sjukhus ingång 31

Kontaktuppgifter Smittskydd

Lars Wesslén Smittskyddsläkare 026-15 53 09

Agneta Midendal Smittskyddssjuksköterska 026-15 53 07
Ansvarsområden:

 • GAS
 • Harpest och sorkfeber
 • Hepatiter
 • Influensa
 • Meningokock
 • Mässling, röda hund och påssjuka
 • Pneumokocker
 • TBE
 • Tuberkulos

Eva-Lena Starrin Smittskyddssjuksköterska 026-15 85 85
Ansvarsområden:

 • Covid-19
 • Kikhosta

Therese Malm Smittskyddssjuksköterska 026-15 53 58
Ansvarsområden:

 • Legionella, listeria
 • Tarmsjukdomar: campylobacter, cryptosporidier, EHEC, giardia, salmonella, shigella och yersinia
 • STI-sjukdomar: gonorré, HIV, klamydia och syfilis 

Åsa Johansson Smittskyddssjuksköterska 026-15 49 08
Ansvarsområden:

 • Multiresistenta bakterier: ESBL, ESBLcarba, MRSA, PNSP och VRE
 • STRAMA 

Elaine Persohn HIV/STI-samordnare 026-15 51 50

Pernilla Östling Förvaltningschefssekreterare 026-15 53 08

 

Vårdhygien

Kontaktuppgifter till Vårdhygien