Länkar

Användbara länkar inom Smittskydd

Arbetsmiljöverket

ECDC - European Center for Disease Prevention and Control  

Jordbruksverket

Livsmedelsverket

Läkemedelsverket

Folkhälsomyndigheten

FolkhälsoStudion - Lättillgänglig och interaktiv folkhälsostatistik, Folkhälsomyndigheten

Smittskydd i Sverige

Smittskyddsläkarföreningen

Statens Veterinärmedicinska Anstalt

Socialstyrelsen

WHO - vaccinationsschema per land

 

Användbara länkar inom Vårdhygien 

Basal hygien i vård och omsorg SOSFS 2015:10

Att förebygga vårdrelaterade infektioner – Kunskapsunderlag Folkhälsomyndigheten

Evidens för handhygien – Sammanfattning av WHOs litteraturgenomgång  
Olle Aspevall, överläkare, Vårdhygien Stockholms läns landsting 

FolkhälsoStudion - Lättillgänglig och interaktiv folkhälsostatistik, Folkhälsomyndigheten

Hand Hygiene in Healthcare Settings - CDC

Handsprit mer skonsamt än tvål och vatten - Artikel i Läkartidningen av dermatologer

Svensk förening för Vårdhygien

Vårdhandboken - Vårdhandboken basala hygienrutiner

Vårdhygien och vårdrelaterade infektioner - Folkhälsomyndigheten

WHO Guidelines on hand hygiene in health care - Innehåller 1168 referenser

 

1177 Vårdguiden  landstingens och regionernas gemensamma webbplats för råd om vård, når du via denna länk: 1177 Vårdguiden