Barnvaccinationer

Information till vården

 

Folkhälsomyndigheten

Tidpunkt för första dosen MPR 

Frågor och svar om MPR vid 18 månader och tidigare 

Om valet av tidpunkt för vaccination mot MPR - informationsblad 

Rekommendationer om vaccination mot MPR

Vaccination av barn och ungdomar - vägledning 2019

Vaccination av barn - Det svenska vaccinationsprogrammet - kunskapsöversikt för hälso- och sjukvården

Frågor och svar om det allmänna vaccinationsprogrammet 

Frågor och svar om kikhosta 


Region Gävleborg

Rekommendation för komplettering av tidigare ofullständigt vaccinerade barn och ungdomar

Beslut om att införa kostnadsfri hepatit B vaccin till alla inskrivna barn på BVC

Rotavirusvaccination

 

Information till föräldrar

Allmänt program för barn - Barnvaccinationsprogram Folkhälsomyndigheten
Rotavirusvaccination - 1177 Vårdguiden

Bra att veta om ditt barn är ovaccinerat

Faktablad från Socialstyrelsen, finns på flera språk
Allmän del för alla barn 
Riktad del för vissa barn

 

Föreskrifter och allmänna råd

Ordination och hantering av läkemedel i hälso- och sjukvården HSLF-FS 2017:37

 

Informationsmaterial  om vaccinationer

Informations- och utbildningsmaterial om det svenska vaccinationsprogrammet - Folkhälsomyndigheten

Vaccin fungerar!

Affisch från Folkhälsomyndigheten

Går att ladda ner eller beställa från Folkhälsomyndigheten