Information på andra språk

Covid-19

Other languages - 1177

Influensainformation

Här kan du vaccinera dig mot influensa

Informationsblad om influensa som kan ges till patient:
arabiska, engelska, finska, somali, svenska och tigrinja

 

För gravida
Folkhälsomyndighetens faktabladet om influensavaccination är ett stöd för de som arbetar med gravida. Faktabladet kan till exempel skrivas ut och delas ut på mödravårdscentraler. Finns översatt till flera språk.

 

Patientinformation

Folkhälsomyndigheten har tagit fram patientinformation om ont i bihålorna, luftrörskatarr, halsont, svinkoppor, öroninflammation och förkylning.

Patientinformation - Finns på flera språk 

Råd och fakta om sexuellt överförbara infektioner

Folkhälsomyndighetens faktablad, finns på flera språk

Sexuellt överförbara infektioner Broschyr - Finns även på engelska

 

Beställ klamydiatest via internet

 

Ungdomsmottagning på nätet

www.youmo.se  en ungdomsmottagning på nätet för nyanlända ungdomar.
Informationen på sidan kan läsas på lätt svenska, tigrinja, somaliska, dari och arabiska.

 

Vaccinationer för barn

Informationsblad till vårdnadshavare om de sjukdomar och vacciner som erbjuds inom det allmänna vaccinationsprogrammet för barn. Faktabladet finns på flera språk:

Informationsblad om vaccinationer allmänna delen  - Folkhälsomyndigheten

Rekommenderade vaccinationer för vissa barn - Folkhälsomyndigheten

Vaccination mot HPV för flickor - Folkhälsomyndigheten

Vård och sjukdomsinformation

1177 Vårdguiden har information om vård till asylsökande, gömda och papperslösa samt sjukdomsinformation på flera språk.

Länk till 1177 - Svenska

Find healthcare - Engelska - Are you asylumseekers and need medical care?

New in Sweden- Information about healthcare in Sweden- other languages

New in Sweden information från 1177
Tema ”New in Sweden” vänder sig till asylsökande och papperslösa. På webbsidan New in Sweden finns information om vilka rättigheter man har till vård och tolk, hur vården fungerar och hur man hittar rätt i vården samt texter om egenvård av barn.

 

Övrigt

Sveriges kommuner och regioner

Filmen ska kunna visas inför hälsoundersökningar av nyanlända elever. Filmen innehåller syn-, hörsel-, tillväxt- och ryggkontroll samt vaccination. Läs mer här och se filmen.

 

Folkhälsomyndigheten

Affischer om god handhygien på flera olika språk