Rotavirusvaccination

För barn födda 1 juli 2017 och framöver erbjuder Region Gävleborg kostnadsfri vaccination mot rotavirusinfektion från 6 veckors ålder vid länets BVC enheter.

Upphandlat vaccin heter Rotarix och ges i två doser. Den första dosen ges tidigast vid 6 veckors ålder. Den andra dosen ges minst 4 veckor senare och senast vid 24 veckors ålder.

Vaccinet är mycket effektivt och minskar risken för magsjuka orsakad av Rotavirus. Rotavirus är en av de vanligaste orsakerna till magsjuka hos barn under 1 års ålder.

Aktuellt

Från och med den 1 september 2019 erbjuds vaccination mot rotavirusinfektion inom det allmänna nationella vaccinationsprogrammet för barn - Folkhälsomyndigheten

Vaccination av barn och ungdomar - Vägledning Folkhälsomyndigheten september 2019

 

E-utbildning

E-utbildning om vaccination mot rotavirusinfektion - Folkhälsomyndigheten


FASS

Rotarix