Arbetsmiljö vid distansarbete

Tips för hemmakontoret och information om vilket ansvar arbetsgivaren har för din arbetsmiljö när du jobbar på distans.

Tips för din arbetsplats

 • Stöd bakom ryggen
 • Fötterna i golvet
 • Armarna på bordet
 • Löst tangentbord
 • Mus
 • Hörlurar
 • Bygg upp höjden på skärmen

Belasta rätt vid bildskärmen och i den digitala miljön  - Arbetsmiljöverket (pdf)
Var går gränsen mellan arbete och fritid? (Suntarbetsliv)

Utrustningen

 • Laptop
 • Tangentbord
 • Mus
 • Headset
 • Bildskärm
 • Rullad filt/kudde bakom ryggen
 • Fotpall/stöd för fötterna

Kroppen och knoppen

 • Ta några minuters rörelsepaus varje halvtimme.
 • "Walk and talk" telefonmöten kan du gärna ha ute.
 • Ta ordentliga raster, fika och lunch.
 • Träffas digitalt för samvaro - boka fikamöten över Skype, telefon eller andra media.

Arbetsgivaren har ansvaret för arbetsmiljön i hemmet

" Arbetsgivaren har ansvaret för arbetsmiljön i hemmet, både i fysiskt, organisatoriskt och socialt avseende." - Arbetsmiljöverket; ADI 524 Belasta rätt vid bildskärmen och i den digitala miljön.

AFS 1998:5 Arbete vid bildskärm - Allmänna råd till §1, s.8 om tillämpningsområde samt 4§ om arbetsställningar och arbetsrörelser

AFS 2012:2 Belastningsergonomi 5§ om arbetsställningar och arbetsrörelser