Ta stöd av Företagshälsan

Under nuvarande omständigheter med smittspridningen av coronavirus vill vi påminna om att ni kan ta stöd av oss på Företagshälsan.

Vi kan bland annat vara behjälpliga med att:

  • Ge chefer stöd i processen att genomföra riskbedömningar ur ett arbetsmiljöperspektiv
  • Ge chefer stöd i hur oro kan förebyggas och hanteras på grupp och individnivå
  • Råd om vad man behöver tänka på när medarbetare arbetar på distans
  • Stöd till medarbetare att hantera oro
  • Krisstöd 

Chefer är välkomna att höra av sig till arbetsmiljökonsult direkt vid frågor och funderingar, vi kan hjälpa till  att sortera i rådande situation.

Medarbetare kontaktar oss via telefon eller funktionsbrevlådan.
Kundmottagningen (026-15 40 00) eller via mail kontakt.fhrg@regiongavleborg.se