Oberoende av hyrpersonal

Inom Region Gävleborg arbetar vi aktivt för att minska beroendet av inhyrd personal. Det gör vi för att vi med egna medarbetare kan skapa ökad kontinuitet för patienterna och bidra till en tryggare vård med högre kvalitet. Samtidigt förbättrar vi arbetsmiljön för vår vårdpersonal inom hälso- och sjukvården.

Kan innebära ökade väntetider

Satsningen för att bli oberoende av hyrpersonal är nödvändig och kommer att ge flera positiva effekter på lång sikt. Men på en del av våra enheter, som har en större andel hyrpersonal, kommer det att bli tufft under den tid det tar att växla över från inhyrd personal till egen fast bemanning. Detta kan komma att leda till ökade väntetider under en period. Men lita på oss, vi kommer att göra vårt bästa för att du ska få den vård du behöver.

Regionerna i nationell samverkan

För att få full kraft i arbetet har samtliga regioner gått samman, med stöd av Sveriges kommuner och regioner (SKR), för att stötta varandra och gemensamt bli hyroberoende. Att bli hyroberoende innebär konkret att Region Gävleborg och övriga regioner i landet ska ha en stabil bemanning och klara sitt grunduppdrag med egna medarbetare.

Viss inhyrning kommer att behövas även i framtiden, som ersättning för vissa bristkompetenser eller under särskilt ansträngda perioder under året. Region Gävleborg har enats med övriga regioner om att nå en nivå kring två procent av personalkostnaderna för regionen som helhet.

Nyheter