Aktiviteter och tidplan

Pågående aktiviteter

Inom hälso- och sjukvården i Region Gävleborg pågår arbetet för att bli hyroberoende, som utgår från våra lokala förutsättningar och samarbetet med SKL och landets övriga och regioner. Just nu innebär det till exempel att vi:

  • i varje verksamhet och vårdenhet ser över, hur vi kan arbeta på nya sätt och ändra arbetsfördelningen för att ta ännu bättre vara på våra olika kompetenser
  • kraftsamlar och säkrar stöttning till de vårdenheter som har större utmaningar än andra arbetet, för en stabil växling från hyrpersonal till egen fast bemanning.

Parallellt genomför vi också satsningar för att förbättra arbetsmiljö, öka attraktionskraft och säkra en långsiktig kompetensförsörjning.

Tidplan

Sista februari 2019

  • Oberoende av inhyrda allmänsjuksköterskor inom Region Gävleborg
  • Minskning med 25 procent av kostnaden för inhyrning av läkare

Sista september 2019

  • Oberoende av inhyrda specialistsjuksköterskor

Sista februari 2020

  • Oberoende av inhyrda läkare