Bakgrund

  • Idag har Region Gävleborg, liksom flertalet regioner i Sverige behov av inhyrd personal inom hälso- och sjukvården. Inhyrning är ett alternativ för att täcka kompetensbrist eller vid tillfälliga arbetstoppar. Under det första kvartalet 2018 svarade inhyrd personal för drygt åtta procent av våra personalkostnader inom hälso- och sjukvården. Det placerar Region Gävleborg som trea på listan över hyrberoende regioner. Denna nivå är inte hållbar.

    Med större andel fast personal, skapar vi ökad kontinuitet för patienterna - vilket genererar en tryggare vård med högre kvalitet.

  • Beroendet av inhyrd personal inom hälso- och sjukvården har generellt vuxit i hela landet, därför finns ett nationellt projekt där samtliga regioner och landsting gått samman med stöd av Sveriges kommuner och landsting (SKL). Region Gävleborg har enats med övriga regioner om att nå en nivå kring två procent av personalkostnaderna för regionen som helhet.

  • Med oberoende menar vi att hälso- och sjukvården ska vara oberoende av inhyrd personal, och ha en stabil och varaktig bemanning med egna medarbetare för den löpande verksamheten.