Målbild

Målsättningen är att säkerställa en trygg och säker hälso- och sjukvård för Region Gävleborgs invånare och samtidigt förbättra arbetsmiljön för vår vårdpersonal. Detta arbete går hand i hand.

Att bli oberoende betyder inte att vi minskar antalet vårdanställda, utan att vi växlar från inhyrd till egen personal.

För våra patienter

Med egna fasta medarbetare förbättras kontinuiteten i vården. Vilket genererar både ökad säkerhet och trygghet i vårt omhändertagande och vårdgivande. Du som patient ska kunna känna dig trygg hos oss och känna igen personerna du träffar i vården.

För vår personal

Med egna medarbetare kan vi skapa bättre förutsättningar för en god arbetsmiljö och långsiktigt utvecklingsarbete. Med mer hållbar bemanning mår personalen bra, känner sig trygga, vet att förutsättningarna är lika samt att rutiner och arbetssätt är inarbetade i hela arbetsgruppen.

Ekonomi

Ett hyroberoende har även en stor ekonomisk inverkan. Förra året kostade inhyrningen Region Gävleborg mer än 350 miljoner kronor. Det är pengar som vi hellre lägger på hälso- och sjukvårdens verksamheter och våra medarbetare.

Delmål och mål fram till 2020

Att bli oberoende av inhyrd personal sker inte från en dag till en annan. Det är en balans mellan förändrade arbetssätt och ett stegvis minskande av inhyrd personal. Tidsplanens inriktning efter riskanalysarbetet ser ut som följer:

Sista februari 2019

  • Oberoende av inhyrda allmänsjuksköterskor inom Region Gävleborg
  • Minskning med 25 procent av kostnaden för hyrläkare

Sista september 2019

  • Oberoende av inhyrda specialistsjuksköterskor
  • Minskning med 50 procent av kostnaden för hyrläkare

Sista februari 2020

  • Oberoende av inhyrda läkare