Utvecklingsmöjligheterna är många

Som arbetsterapeut hos oss har du goda möjligheter att utvecklas i din yrkesroll och att vara delaktig i utvecklingen av den verksamhet du arbetar i. Det finns också möjlighet att forska eller att delta i Regionens interna chefsutbildning om du är intresserad av ledarskap.

Hos en stor arbetsgivare som Region Gävleborg finns möjlighet att arbeta inom många olika verksamheter och därigenom få tillfälle att utveckla din profession och din yrkeskompetens. Du kan arbeta inom det allmänmedicinska kompetensområdet på en hälsocentral där du arbetar i team med övriga kompetenser, framförallt med insatser i patientens hem eller fördjupa dig inom handrehabilitering. Du kan arbeta inom den slutna och öppna specialistvården med dess olika avdelningar. Är du intresserad av till exempe stroke så finns både avdelningsarbete och externt stroketeam för rehabiliteringsinsatser i hemmet.

En viktig del i uppdraget som arbetsterapeut är tvärprofessionellt samarbete som bidrar till lärande i vardagen. Nära samarbete med andra arbetsterapeuter inom Region Gävleborg ger också förutsättningar för lärande. Mycket skiftande behov hos patienterna gör att arbetsuppgifterna är varierande och stimulerar kreativitet och problemlösning.

Hos oss har du möjlighet att få minst fem utvecklingsdagar per år som du kan nyttja för utbildning, konferenser och/eller auskultationer. Auskultation kan du göra internt hos oss inom Regionen eller hos andra vårdgivare.

Som anställd inom region Gävleborg har du goda möjligheter att få bedriva forskning med stöd från forskningsenheten. De flesta medarbetare som forskar gör det på halvtid och jobbar kliniskt den andra halvan av sin tjänst. En medarbetare som nyligen disputerat är Annika Öst Nilsson, arbetsterapeut inom primärvården, som forskat om Återgång i arbete efter stroke.

Om du är intresserad av ledarskap finns möjligheten att delta i något av Region Gävleborgs interna ledarskapsprogram.

Elin Engström, arbetsterapeut på Valbo vårdcentral.

”Jag utvecklas varje dag i och med att jag stöter på nya problem och hittar nya lösningar i arbetet med patienterna.”

 

 

Annika Öst Nilsson, arbetsterapeut som har disputerat inom området Återgång i arbete efter stroke.

”Genom min forskning har jag fått möjlighet att fördjupa min kompetens både inom mitt forskningsområde men också fått större kunskap och erfarenhet kring att utföra studier och utvärdera verksamhet vilket jag har nytta av i mitt kliniska arbete och i samarbeten med andra verksamheter. Återgång i arbete är ett viktigt område där vi arbetsterapeuter har en central roll i teamet genom vårt aktivitetsperspektiv och vår kunskap om vardagliga aktiviteter och dess betydelse för människan. Det var väldigt utvecklande och givande att bedriva forskning på Karolinska Institutet och tillhöra en drivande arbetsterapisektion. Jag fick insyn i många spännande pågående projekt framförallt inom stroke och demens samt fick dessutom besöka en framstående forskargrupp i Nottingham samt presentera min egen forskning på bl a världskongressen i arbetsterapi i Kapstaden.”