<< Tillbaka till listan över lediga jobb

Sjuksköterska till psykiatrisk mottagning i Hudiksvall

Hälso- och sjukvården har cirka 5500 medarbetare inom 23 verksamhetsområden som sträcker sig genom hela länet. Tillsammans arbetar vi för att ge länets invånare de bästa förutsättningarna för ett aktivt liv med ökad livskvalitet genom att tillhandahålla god och nära vård. Vi arbetar tillsammans utifrån patientperspektivet med målbilden Vårt gemensamma ansvar för vår gemensamma patient så att alla vi möter ska känna sig trygga och få vård med hög kvalitet.

Psykiatriska mottagningen ansvarar för att i den öppna psykiatriska vården bedriva insatser som främjar hälsa och ger ökad livskvalitet. Behandlingsmetoderna skall vara evidensbaserade och utbudet skall vara mångsidigt. Verksamheten skall präglas av gott bemötande, hög tillgänglighet och goda resultat.

Psykiatriska mottagningsverksamheten i norra Hälsingland har en gemensam mottagning i Hudiksvall. I Bergsjö och Ljusdal finns filialverksamhet som tillhandahåller specialistpsykiatriska insatser till patienter med långvarig psykisk ohälsa och låg funktionsnivå, så som exempelvis psykosproblematik.

Du kommer att arbeta i ett psykiatriskt team bestående av läkare, psykolog, sjuksköterskor, kurator, skötare, arbetsterapeut och rehab koordinator. Behandlingsteamet ansvarar för patienter med långvarig psykisk ohälsa och låg funktionsnivå.

Arbetet sker i samarbete med övriga yrkeskategorier inom mottagningen samt i samverkan med andra offentliga verksamheter.

Arbetsuppgifterna innebär samtalsbehandlande insatser, samverkan med vårdgrannar, medicinuppföljningar, injektionsbehandling och telefonrådgivning. Alla medarbetare på mottagningen erbjuds handledning samt goda möjligheter till kompetensutveckling i enlighet med enhetens uppdrag samt kompetensutvecklingsplan.

Arbetsuppgifter

Sedvanliga sjuksköterskeuppgifter inom ramen för specialistpsykiatrisk öppenvård till patienter med långvarig psykisk ohälsa och låg funktionsnivå, såsom exempelvis psykosproblematik men även telefonrådgivning. Arbetet kan ske både på mottagning och genom hembesök. Du förväntas delta i verksamhetens utvecklingsarbete.

Kvalifikationer

Legitimerad sjuksköterska. Specialistutbildning i psykiatri och bred erfarenhet från psykiatrisk vård är meriterande.

Stor vikt läggs vid samarbetsförmåga och personlig lämplighet. Körkort erfordras.

Anställningsintervjuer kan komma att genomföras löpande under ansökningstiden.