<< Tillbaka till listan över lediga jobb

Enhetschef till HR-Service på HR-avdelningen

HR-Förvaltningen är en del av regionstyrelseförvaltningen och har det funktionella och strategiska ansvaret för att leda HR i sin helhet, vilket innebär att vi bidrar till regionens utveckling ur ett HR-perspektiv. En viktig del av HR-Förvaltningens uppdrag är att säkerställa att de investeringar Region Gävleborg gör i medarbetare, chefer, processer och verktyg ger önskade resultat och att policys, övergripande riktlinjer, lagar och avtal är lätta att efterleva.
HR-avdelningen ingår i HR-Förvaltningen och har det operativa utförandeansvaret av HR tjänster till alla verksamheter inom Region Gävleborg. På HR-avdelningen är vi ca 80 administratörer, handläggare och specialister uppdelade på fem olika enheter med eget ansvar för sin respektive tjänsteleverans; HR-bemanningen, HR-partner, HR-utveckling, HR-rekrytering och HR-service.

Enhetens syfte är att administrera och kvalitetssäkra Region Gävleborgs löneutbetalningsprocess, pensions-, och försäkringshandläggning samt personaktsadministration. Vi gör det genom att underlätta för chefer/chefsstöd/ medarbetare att göra rätt i deras vardagliga arbete genom att ge stöd, utbildning och service inom löneområdet och schemaläggningssystemet (Time Care). Fokus på vårt uppdrag är därmed att arbeta med följande områden:

• Administration av löneutbetalningsprocessen
• Bevakning av lagar och avtal
• Kvalitetssäkring av personalsystem
• Utbildning i personal- och bemanningssystem
• Support i löne-, schema- och systemfrågor gällande Självservice och Time Care Pool och Time Care planering
• Administration av anställningsprocessen
• Administration av personakter
• Pensions- och försäkringshandläggning
• Administration av intygsförfrågningar
• Ansvara för löpande underhåll och utveckling inom området

Arbetsuppgifter

Som HR Serviceenhetschef hos oss kommer du att:
• leda den dagliga operative HR service verksamheten, dvs kvalitetssäkra leverans av RG löneutbetalningsprocess inkl. personalsystem, och handläggning av pensioner-, och försäkringar samt personakter
• ta ägarskap och styra genomförandet av aktiviteter identifierade och sammanställda i vår utvecklingslista i löneutbetalningsprocessen
• skapa och utveckla strukturer för planering och styrning av den dagliga operativa verksamheten inom löneutbetalnings/supportprocessen, pensions-, och försäkringshandläggningen samt personaktsadministrationen
• arbeta med och skapa förutsättningar till strukturerat, långsiktigt utvecklande av verksamheten ur såväl effektivitets- som produktivitetsperspektiv och i gränsöverskridande samverkan både inom avdelningen, förvaltningen och med övriga organisationen
• arbeta med att utveckla samarbetet inom och mellan teamen inom HR-Service och hela den övriga HR avdelningen, samt leda och utveckla enheten mot ökad kundserviceorientering

Hos oss får du:
• vara med och aktivt bidra till vår utveckling inom digitalisering för att skapa mervärde och göra nytta genom ökad produktivitet, flexibilitet, kundnytta, kontroll och kvalitet
• arbeta med ett motiverat och kompetent gäng där merparten av personalen är stationerad i Söderhamn, men även i Gävle och Hudiksvall. Du får därmed möjligheter till en del resor inom regionen
• driva på arbetet med att ytterligare utveckla vår kundservice och kundupplevelse (71% nöjda eller mycket nöjda kunder) och leda oss till nästa nivå

Läs mer om våra olika förmåner på Region Gävleborgs hemsida! https://www.regiongavleborg.se/jobb-och-utbildning/region-gavleborg-som-arbetsgivare/Formaner/

Kvalifikationer

Du trivs med att arbeta i en tjänsteproducerande miljö där service och kundnöjdhet står i fokus och där du får en samordnande roll för en gemensam helhetsleverans. Den ena arbetsdagen är inte den andra lik och förutsätter ett lösningsfokuserat förhållningssätt, med hög samarbetsvilja för bästa resultat. Tillsammans med de övriga enhetscheferna bidrar du till det gemensamma uppdraget för HR- avdelningen och ingår även i avdelningens ledningsgrupp.

För att lyckas i rollen ser vi att du:
• är trygg i ledarrollen och med flera års erfarenhet från en chefsbefattning, och som trivs i en operativt ledande funktion med närhet till dina medarbetare och de uppdrag som levereras.
• har tidigare erfarenhet av att arbeta med kvalitetssäkring i en tjänsteproducerande verksamhet och förstår digitalisering och stödsystemens betydelse i en effektiv verksamhet.
• har tidigare erfarenhet av att leda utvecklings- och förändringsarbeten. Erfarenhet av lönearbete är meriterande men inte absolut nödvändigt
• är en resultatorienterad person, som för att nå uppsatta mål har förmåga att inspirera och coacha dina medarbetare till sin fulla potential för att säkerställa en leverans av högklass.
• har förmågan att vara flexibel till ändrade förutsättningar och omständigheter och motiveras starkt av förbättrings- och utvecklingsarbeten. Tjänsten ställer också höga krav på din kommunikativa förmåga och att du har lätt att skapa förtroendefulla och långsiktiga relationer i alla led
• har examen från relevant högskoleutbildning eller universitet