<< Tillbaka till listan över lediga jobb

Psykolog till Barn- och ungdomspsykiatriska mottagningen i Gävle

Hälso- och sjukvården har cirka 5500 medarbetare inom 23 verksamhetsområden som sträcker sig genom hela länet. Tillsammans arbetar vi för att ge länets invånare de bästa förutsättningarna för ett aktivt liv med ökad livskvalitet genom att tillhandahålla god och nära vård. Vi arbetar tillsammans utifrån patientperspektivet med målbilden Vårt gemensamma ansvar för vår gemensamma patient så att alla vi möter ska känna sig trygga och få vård med hög kvalitet.

Vill du vara med och utveckla barn och ungdomspsykiatriska specialistvården i Gästrikland? Barn och ungdomspsykiatrin tillhör verksamhetsområde Habilitering och barnpsykiatri.
Inom länet är vi ungefär 100 medarbetare.

Barn och ungdomspsykiatrin Gästrikland består av tre enheter: Utrednings och bedömningsenheten belägen på Södertull, Länsenheten för ätstörningar som ligger centralt i Gävle, samt behandlingsenheten Gula Villan som är belägen på sjukhusområdet. Aktuell tjänst gäller placering på behandlingsenheten Gula villan som består av cirka 35 medarbetare inom yrkeskategorierna barnpsykiatriker, psykolog, kurator, sjuksköterska, skötare, specialpedagog samt medicinska sekreterare. Det finns även klinikskola med två speciallärare kopplade till oss. Vi har yrkesblandade team som exempelvis DBT team, mobilt team samt CS mottagning. Utöver medicinsk specialitet bedrivs på vår mottagning behandling i form av bland annat KBT, DBT samt grupper såsom skills, ångestgrupp mm. Som en del i vårt omhändertagande på jourtid har vi skapat en beredskapslinje som består av andra yrkeskategorier än läkare. Vår slutenvård drivs i samverkan med vuxenpsykiatrin samt barnkliniken. Ytterligare samverkanspartners är primärvård, barn och ungdomshabilitering, socialtjänst och skola. Kännetecknande för vår mottagning är att vi arbetar i en dynamisk miljö där helhetstänk, mångfald och högt i tak är viktiga komponenter. Vi arbetar både enskilt och i team. Våra medarbetares kompetensutveckling där medverkan i länsövergripande strategigrupper, handledning och individuell fortbildning är en förutsättning i vår strävan att bli ledande inom barn och ungdomspsykiatrin. Kvalité och utvecklingsarbete hos oss bedrivs med fokus på att verksamheten ska vara värdeskapande för barn och ungdomar med psykisk ohälsa. Vår mottagning är HBTQ-certifierad.

Arbetsuppgifter

Som behandlare på vår mottagning arbetar Du både enskilt och i team tillsammans med övriga yrkeskategorier. Dina arbetsuppgifter kommer främst att bestå av psykoterapeutisk behandling av barn och ungdomar 0 till och med 17 år samt deras familjer.
Du förväntas bli en viktig del i verksamhetens utvecklingsarbete och bidra till att skapa ett gott teamarbete och arbetsmiljö. Du har som behandlare tillgång till KBT-handledning i tvärproffessionell grupp.

Kvalifikationer

Leg psykolog/socionom. Erfarenhet är meriterande samt KBT inriktning, samt erfarenhet av psykiatriskt arbete med barn, ungdomar och familjer. Stor vikt fästs vid personlig lämplighet.

Vid anställning skall belastningsregister från Rikspolisstyrelsen lämnas in.