<< Tillbaka till listan över lediga jobb

Regiondirektör Region Gävleborg

Region Gävleborg ansvarar för och bidrar till den regionala utvecklingen i hela länet och uppdraget är att verka för att ge människor i alla delar av länet en god livsmiljö och en god hälsa. Gävleborg ska vara ett attraktivt län, dit människor vill flytta och bo kvar. Gävleborgs län består av cirka 287 000 invånare. Region Gävleborg omsätter 10 miljarder kronor och är en av länets största arbetsgivare med cirka 7 500 medarbetare.

Vi erbjuder konkurrenskraftig lön, flexibel arbetstid, ett attraktivt förmånspaket, goda möjligheter till kompetensutveckling med mera. Inom Region Gävleborg ser vi en ökad mångfald som tillgång, både vad gäller kön, ålder och etnisk bakgrund. Avgörande vikt läggs vid personlig lämplighet.

I denna rekrytering samarbetar Region Gävleborg med SOURCE Executive Recruitment. Formell ansökan till tjänsten registrerar du via www.regiongavleborg.se senast den 20 augusti 2020. Handlingar som inkommer till Region Gävleborg blir allmän handling. För en inledande konfidentiell dialog kring tjänsten, ring eller skriv till Monica Landmark 0731 55 00 14 eller e-post: monica.landmark@source-executive.se eller Jonna Ramm-Schmidt tel 0708 64 13 34 jonna.ramm-schmidt@source-executive.fi Din intresseanmälan gör du via www.source-executive.se

Kontaktperson Region Gävleborg:
HR-direktör Ulrika Boström-Gatti
Tfn: 026 15 40 00
e-post: ulrika.bostrom.gatti@regiongavleborg.se

Arbetsuppgifter

Som regiondirektör är du regionens högsta tjänsteman och rapporterar till regionstyrelsen och dess ordförande. Du ansvarar för att på uppdrag av den politiska ledningen leda och utveckla regionens verksamhet i sin helhet. Hälso- och sjukvården utgör den största delen men uppdraget omfattar bland annat även utveckling av kollektivtrafik, infrastruktur, kultur, bildning, folkhälsa och näringsliv.

Det är viktigt att du tillsammans med ditt ledningsteam verkar för god effektivitet och koncernnytta inom samtliga delar av organisationen. En ekonomi i balans skapar förutsättningar och utrymme att möta medarbetarnas och invånarnas förväntningar på och behov av kontinuerlig utveckling av verksamheten.

Regionens förmåga till samverkan och samarbete inom organisationen och med externa aktörer är avgörande för att nå ambitiösa mål. Förvaltningscheferna förväntas ta ett gemensamt ansvar för helheten och som regiondirektör har du en nyckelroll i att skapa en sammanhållen kraft framåt. Förutom de politiska organen kommer du att ansvara för att upprätthålla och vidareutveckla samverkan med det regionala näringslivet, myndigheter, högskolan och inte minst länets tio kommuner.

Kvalifikationer

Vi söker dig som har en bred bakgrund i ledande befattning och erfarenhet av att driva samhällsutveckling. Med engagemang och drivkraft likväl som uthållighet och tålamod leder du verksamheten genom utmaningar och mot uppsatta mål. Du har erfarenhet av att med goda resultat driva förändrings- och utvecklingsarbete i stora komplexa organisationer.

Du har förmåga att skapa och upprätthålla goda relationer och bygger ett förtroendefullt klimat för samarbete och samverkan både internt och externt. Du har en stark kommunikativ förmåga och ett inkluderande ledarskap som främjar öppenhet och dialog.

Du arbetar utifrån en tydlig strategi, ett helhetsperspektiv och har förmåga att omsätta och bryta ner politiska mål till verksamhetsmål. Du har god kunskap och intresse för ekonomi- och verksamhetsstyrning.

Du har tidigare erfarenhet av att arbeta i en politiskt styrd organisation och du har relevant akademisk utbildning.