<< Tillbaka till listan över lediga jobb

Psykolog till Barn- och ungdomshabiliteringen i Gävle

Hälso- och sjukvården har cirka 5500 medarbetare inom 23 verksamhetsområden som sträcker sig genom hela länet. Tillsammans arbetar vi för att ge länets invånare de bästa förutsättningarna för ett aktivt liv med ökad livskvalitet genom att tillhandahålla god och nära vård. Vi arbetar tillsammans utifrån patientperspektivet med målbilden – Vårt gemensamma ansvar för vår gemensamma patient – så att alla vi möter ska känna sig trygga och få vård med hög kvalitet.

Barn- och ungdomshabiliteringen är en länsövergripande specialistverksamhet inom Region Gävleborg. Våra målgrupper är barn och ungdomar 0-17 år med funktionsnedsättningar som intellektuell funktionsnedsättning, rörelsenedsättning och/eller autism.

Du ingår i ett team som består av arbetsterapeuter, dietist, kuratorer, logoped, fysioterapeuter, rehabassistenter, sjuksköterska, specialpedagoger, psykologer och administrativ personal. Läkare konsulteras vid medicinska frågeställningar.

Arbetsuppgifter

Vi utgår från en helhetssyn på barnets/ungdomens behov där samverkande insatser utifrån medicinska, pedagogiska, psykologiska och sociala aspekter av funktionsnedsättningen beaktas. Insatserna ges i grupp eller individuellt på Barn- och ungdomshabiliteringen, digitalt eller i vardagsmiljön. Målsättningen med insatser är att alla barn och ungdomar ska fungera så optimalt som möjligt i sin vardag och närmiljö. Insatserna består därför av utredning, kunskapsförmedling och behandling som syftar till att stärka barnet/ungdomen och nätverket att förstå, hantera och kompensera funktionsnedsättningen.

Som psykolog hos oss kommer du bland annat att arbeta med:
• Utredning och diagnosticering av misstänkt autism hos barn till och med 5 år.
• Kognitiva bedömningar av barn och ungdomar 0-17 år.
• Behandling av psykisk ohälsa hos barn och ungdomar med autism, rörelsenedsättning och intellektuell funktionsnedsättning.
• Stöd och utbildningar kring funktionsnedsättningen enskilt eller i grupp till föräldrar och nätverk.

Hos oss får du:
• Regelbundna yrkesträffar över länet.
• Möjlighet till kompetensutveckling för att specialisera sig inom ett smalare intresseområde.

Kvalifikationer

Vi söker dig som är lugn, uppmärksam och tillmötesgående i ditt bemötande. Utifrån varje enskild persons situation kan du sätta dig in i individens perspektiv med viljan och förmågan att hjälpa den berörda personen. Du är pedagogisk i din kommunikation för att säkerställa tydligheten för alla berörda parter. Stor vikt läggs vid personlig lämplighet, samt intresse och god förmåga att arbeta i team.

För att bli framgångsrik i din roll är du:
• Legitimerad psykolog.
• Vi ser gärna att du som psykolog har visioner kring habilitering, utveckling och barnens delaktighet.
• Körkort erfordras då resor i tjänsten förekommer.

Det är meriterande om du har en vidareutbildning i neuropsykologi och erfarenhet av behandling, utrednings- och diagnosticeringsarbete gällande barn och ungdomar med funktionsnedsättningar. Vid anställning skall belastningsregister från Rikspolisstyrelsen lämnas in.

Söker du ett varierande, stimulerande och meningsfullt arbete där du lär dig nya saker varje dag? Då tror vi att tjänsten som legitimerad psykolog på Barn- och ungdomshabiliteringen i Gävle är en tjänst för dig. Sök redan idag!

Vid anställning skall belastningsregister från Polismyndigheten lämnas in.

Körkort erfordras.