<< Tillbaka till listan över lediga jobb

Specialistläkare i psykiatri till Jourmottagningen i Gävle

Innan du läser resterande, betänk att du är någon som vill ha roligt på jobbet tillsammans med kollegor, att du trivs med ett arbete som går i vågor utifrån söktryck. Gillar du att pulsen tidvis höjs och att kreativiteten även frodas trots att väntrummet står tomt. Då kan du läsa vidare
Jourmottagningen utgör en brygga mellan primärvård, öppenvård och heldygnsvård varför vi önskar göra en satsning med fast läkare på denna enhet. Det är avgörande för såväl patienter som verksamheten att patienter vårdas på en adekvat vårdnivå utifrån det aktuella tillståndet. Jourmottagningen behöver utvecklas i riktning mot ökad samverkan och med stärkta interventioner på plats. Till den akuta psykiatrin kommer patienter med psykiatriska tillstånd där sjukdomsbilden fördjupats eller akut förvärrats.

Vuxenpsykiatrin i Gävle söker en specialistläkare i psykiatri till vår Jourmottagning som vill vara delaktig i vår fortsatta utveckling av verksamheten. Målsättningen är en Jourmottagning i framkant utifrån verksamhetens uppdrag och som kännetecknas av god kvalité och gott renommé.

Vuxenpsykiatrin Gävleborg har under flera år arbetat med att ta fram och implementera vårdprogram och rutiner. Vi har en välutvecklad organisation för förbättrings- och utvecklingsarbete med anställda vårdutvecklare. Du som ansvarig läkare för Jourmottagningen kommer att i nära samarbete med dessa ha ett stort inflytande på den framtida utvecklingen.

Utgångspunkten är en Jourmottagningen för prehospital akutpsykiatri och förstärkt öppenvård, vilka är arbetssätt som kliniken lägger stort fokus på att utveckla och implementera på bred front. För detta behöver vi tänka innovativt och våga ta ut svängarna för att säkerställa patientomhändertagande mellan vårdnivåerna.

Arbetsuppgifter

Att arbeta som specialistläkare på Jourmottagningen i Gävle innebär kontakt med alla tänkbara psykiatriska tillstånd på en och samma arbetsplats. Här kommer du att möta patienter utifrån mångkulturella aspekter, unga och äldre patienter. Även brottsoffer och förövare.

Arbetet innefattar anamnesupptagning, ställningstagande till läkemedelsordinationer, diagnostiska bedömningar, prioriteringar, akuta åtgärder och ställningstagande till övervakningsgrader. Utöver detta är utförande av riskbedömningar både vad gäller självmordsbenägenhet, risk för självskada, aggressivt beteende och farlighet ett arbetsmoment, vilket ingår i samtliga bedömningar.

I akutpsykiatri är hantering av vårdintyg, kvarhållningsbeslut, intagningsbeslut och konvertering vanligt förekommande. Utöver detta ingår även konsultationsarbete på andra kliniker och samverkan med andra samhällsaktörer så som socialtjänst och blåljusverksamhet. Den senare delen behöver byggas ut och utvecklas. Centralt på en välfungerande jourmottagning är teamarbete och samverkan. Det är något som vi önskar utveckla i och med denna satsning. Kliniken har många underläkare i verksamheten och vår strävan är att rusta dessa inför självständigt arbete genom god tillgång på handledning. I denna tjänst kommer handledning ha en given plats i det dagliga arbetet. Jourtjänstgöring kommer att ingå på regelbunden basis enligt överenskommelse.

Kvalifikationer

• Specialistläkare i psykiatri
• Goda kunskaper i tvångsvårdslagstiftning (LPT)

Meriterande:
• Erfarenhet från somatisk vård
• Intresse för verksamhetsutveckling, samverkan och teamarbete
• Att vara en dedikerad handledare och trivas att arbeta som gaffeltruck det vill säga bakom frontlinjen

I rekryteringen kommer vi att ta hänsyn till personlig lämplighet för tjänsten.