<< Tillbaka till listan över lediga jobb

Verksamhetschef till Paramedicin

Region Gävleborg har ansvar för områden som bidrar till den regionala utvecklingen i hela länet. Bland ansvarsområdena finns hälso- och sjukvård, folkhälsa, infrastruktur och kollektivtrafik, kompetens- och utbildningsfrågor, näringslivsutveckling, internationella frågor och kultur. Vi arbetar för hög kvalitet, professionalism och effektiva tjänster till gagn för vår befolkning.

Verksamhetsområdena inom hälso- och sjukvården är länsövergripande under ledning av en verksamhetschef. Vår ledarskapsstrategi grundas på samarbete och tillitsstyrning, med ett så stort mandat som möjligt att fatta beslut i verksamheterna. Vi utgår ifrån målbilden ”Vårt gemensamma ansvar för vår gemensamma patient”, vilket innebär att vi strävar efter att tillsammans underlätta patientens väg genom vården.

Nu och under de kommande åren utvecklar vi hela vår hälso- och sjukvård närmare patienterna (”God och nära vård i Gävleborg”), med hjälp av nya arbetssätt och nya tekniker. Vi projekterar även för stora nybyggnationer av våra vårdenheter och sjukhus i Gävle och Hudiksvall.

Vi söker dig som vill bli chef för Verksamhetsområde Paramedicin.

Arbetsuppgifter

Verksamhetsområdet Paramedicin samlar större delen av de arbetsterapeuter, dietister, fysioterapeuter, kuratorer och logopeder som arbetar kopplat till sjukhusen i Gävle och Hudiksvall. Paramedicin har tidigare legat som en del inom Specialmedicin, men har sista 1½ åren fungerat som ett fristående verksamhetsområde och kommer nu formellt att etableras som ett sådant. Verksamheten ansvarar för huvuddelen av den paramedicinska sjukhusvården samt har även ett visst uppdrag mot primärvården.

Verksamhetsområdet omfattar sex enheter, uppdelade i 13 arbetslag, i länet och har drygt 170 medarbetare, nio chefer/bitr chefer, chefssekreterare och kvalitetssamordnare. HR- och ekonomstöd är knutna till verksamhetsområdet. Årsbudgeten ligger på omkring 120 mkr. Paramedicinska medarbetare utanför VO Paramedicin finns även i primärvården och på Bollnäs sjukhus. Länets rehabiliteringsmedicinska avdelning i Sandviken ligger under verksamhetsområde Specialmedicin.

Fokusområdena för verksamhetsområdet är specialistvårdens verksamheter där rehabilitering och preventiva insatser utförs inom slutenvård, öppenvård samt genom multiprofessionella team. Paramedicin har mot bakgrund verksamhetens specialkompetenser nära kontakter med flertalet av de andra kliniska verksamhetsområdena och vården spänner över allt från insatser inom intensivvården till stöd för hemrehabilitering.

Som verksamhetschef hos oss kommer du bland annat att arbeta med att
• personal
• kompetensförsörjning
• arbetsmiljö
• medicinska och ekonomiska resultat
• utveckling inom paramedicin i samverkan med hälso- och sjukvårdens övriga verksamhetsområden och andra relevanta huvudmän.

Region Gävleborg erbjuder
• ett meningsfullt arbete i en utvecklande fas av vår hälso- och sjukvård
• möjlighet att arbeta i en dynamisk verksamhet där du och dina medarbetare har goda möjligheter till utveckling och forskning.

Chefsuppdragen inom region Gävleborg är tidsbegränsade med möjlighet till förlängning. Tjänsten är en heltidsanställning med tillsättning så snart som möjligt.

Läs mer om våra olika förmåner på Region Gävleborgs hemsida!
https://www.regiongavleborg.se/jobb-och-utbildning/region-gavleborg-som-arbetsgivare/Formaner/

Kvalifikationer

Vi söker en chef med en god kommunikativ och samarbetsförmåga, helhetsperspektiv kring vården av patienterna inklusive förebyggande insatser och med ett engagemang för vidareutveckling. Du har en förmåga att tillsammans med ledningsgrupp och medarbetare utveckla den länsövergripande strategin och riktningen för de paramedicinska professionerna och deras insatser, i samarbete med övriga vårdgivare.

Du vill leda och stimulera till vidareutveckling och förbättring samt har förmåga att inspirera, engagera och formulera konkreta mål till en fortsatt hög måluppfyllelse med goda kvalitetsutfall. Du tillvaratar och utvecklar chefernas och därigenom medarbetarnas kunskaper, erfarenheter, initiativkraft och skapar bra förutsättningar för god arbetsmiljö och arbetsglädje. Höga krav finns på såväl samverkan som självständighet. Uppdraget innebär mycket kontakter med såväl interna som externa aktörer och förutsätter en god samarbetsförmåga.

Vi lägger stor vikt vid din förmåga att kunna arbeta verksamhetsutvecklande med patienten och dess närstående i fokus i linje med regionens värdegrund. Stor vikt kommer även att läggas vid personlig lämplighet.

I rollen som verksamhetschef ska du ha
• relevant akademisk utbildning
• erfarenhet av att leda förbättringsarbete och av ledarskap inom hälso- och sjukvård.

Erfarenhet från att vara chef/ledare av andra chefer är meriterande, liksom egen klinisk erfarenhet från någon av de ingående professionerna.

Låter detta som en roll för dig ansök redan idag!