<< Tillbaka till listan över lediga jobb

Hygiensjuksköterska till Vårdhygien i Region Gävleborg

Hälso- och sjukvården har cirka 5500 medarbetare inom 23 verksamhetsområden som sträcker sig genom hela länet. Tillsammans arbetar vi för att ge länets invånare de bästa förutsättningarna för ett aktivt liv med ökad livskvalitet genom att tillhandahålla god och nära vård. Vi arbetar tillsammans utifrån patientperspektivet med målbilden – Vårt gemensamma ansvar för vår gemensamma patient – så att alla vi möter ska känna sig trygga och få vård med hög kvalitet.

Vårdhygien Gävleborg är en länsövergripande verksamhet för offentlig och privat vård och omsorg i Region Gävleborg. Vårdhygien samverkar med Smittskyddsenheten, Strama, infektionssjukvården och den mikrobiologiska laboratorieverksamheten.
Det vårdhygieniska arbetet syftar till att förebygga och förhindra vårdrelaterade infektioner. Viktiga verktyg i detta arbete är vårdhygienisk rådgivning, information och utbildning. Arbetet är långsiktigt preventivt men kan också vara akut i samband med utbrottsbekämpning och smittspridning.

Vårdhygien är organisatoriskt placerat tillsammans med enheten Utveckling hälso- och sjukvård inom Hälso- och sjukvårdens gemensamma resurser. Vårdhygien består av fyra hygiensjuksköterskor och en hygienläkare. På grund av pensionsavgång är vi nu i behov av en ny hygiensjuksköterska.

Arbetsuppgifter

Vi söker dig som:

• Vill vara med om att förebygga vårdrelaterade infektioner och förhindra smittspridning
• Tycker om att arbeta självständigt men också att samarbeta med många olika yrkesgrupper
• Tycker att det är stimulerande att ställas inför frågor som det inte finns klara svar på

I arbetsuppgifterna ingår att:

• Implementera ny vårdhygienisk evidensbaserad kunskap
• Utbilda och tillhandahålla riktlinjer för att förebygga VRI och förhindra smittspridning
• Medverka vid arbetsplatsträffar på vårdavdelningar för att undervisa och ge råd i vårdhygieniska frågor
• Genomföra hospiteringar i sluten- och öppenvård
• Genomföra hygienronder
• Medverka vid infektionsregistrering
• Genomföra utredningar vid infektionsutbrott
• Medverka vid lokalplaneringsärenden
• Genomföra obligatorisk hygienutbildning för vårdpersonal

Hygiensjuksköterskan ska även kunna upprätta och utveckla metodbeskrivningar där vårdhygieniska aspekter ingår. Arbetet innebär resor till alla sjukhus, hälsocentraler och kommuner i regionen.

Kvalifikationer

Legitimerad sjuksköterska med vidareutbildning och långvarig klinisk erfarenhet.

Meriterande är:

• Erfarenhet från arbete inom vårdhygien, smittskydd och/eller infektionssjukdomar
• Erfarenhet av infektionsepidemiologi, klinisk mikrobiologi
• Vana att föreläsa/utbilda
• Datorvana och vana att arbeta med administrativa arbetsuppgifter

Meriterande utbildningar är:

• Vidareutbildning inom mikrobiologi/vårdhygien
• Annan adekvat vidareutbildning, gärna omfattande epidemiologi, statistik, forsknings- och utredningsmetodik eller informationsteknik
• Pedagogisk utbildning

Arbetet kräver flexibilitet, god samarbets- och organisationsförmåga samt förmåga att uttrycka sig väl i tal och skrift. Stor vikt läggs vid personliga egenskaper.

Körkort erfordras.