<< Tillbaka till listan över lediga jobb

Vårdenhetschef till Dietistenheten Region Gävleborg

Dietistenheten består av drygt 20 medarbetare som utför nutritionsinsatser, bedömning och behandling i hela patientens vårdkedja från primärvård till specialistvård. Medarbetarna är utspridda på Gävle och Hudiksvalls sjukhus samt inom fem primärvårdsområden.

Vår vision är att de patienter vi träffar ska uppleva att vårdens olika delar är en helhet som skapar delaktighet och hälsa genom hela livet. Verksamheten håller på att utveckla en struktur för målstyrning och uppföljning som ska genomsyras i det operativa arbetet på enheterna, i ledningsgruppen samt i det dagliga mötet med patienter. Våra prioriterade områden är god och nära vård, i samarbete med patienten för en motiverande och positiv arbetsmiljö. För oss är varje individ unik och vi anser att delaktighet och teamarbete ger oss förutsättningar att skapa värde för både patienter och medarbetare.

Arbetsuppgifter

I uppdraget som vårdenhetschef inom Dietistenheten ingår bland annat att ha ledningsansvar för enhetens kvalité, patientsäkerhet, produktion och tillgänglighet samt verksamhetsutveckling. Du har vidare ett arbetsgivar- och arbetsmiljöansvar som regleras av lagar och förordningar. Då rollen som vårdenhetschef är förenat med god samverkan samt operativt och utvecklande ledarskap förväntas du agera som en förebild utifrån Region Gävleborgs gemensamma värdegrund.

Tillsammans med övriga vårdenhetschefer ingår du i Verksamhetsområde Paramedicins ledningsgrupp, där du har ett ansvar för helheten inom såväl verksamhetsområdet som övrig Hälso- och sjukvård inom Regionen. I ledningsgruppen samarbetar du med sju chefer inom Paramedicin samt kvalitetskontroller, chefsstöd och verksamhetschef. Då enheten har uppdrag mot andra enheter i både sjukhusvård och primärvård samverkar du och följer upp arbetet med andra verksamhetsområden i samråd med berörda medarbetare.

Som vårdenhetschef arbetar du i linjeorganisation och är direkt underställd verksamhetschef.

Dina huvudsakliga arbetsuppgifter som vårdenhetschef hos oss är att du
• leder medarbetarna i kontinuerligt utvecklingsarbete mot verksamhetens mål.
• ansvarar för systematiskt arbetsmiljöarbete.
• planera enhetens arbetsplatsträffar, håller utvecklingssamtal samt lönedialoger.
• regelbundet deltar i månads- och kvartalsuppföljningar för att presentera enhetens resultat och föra dialog om utveckling för att nå våra gemensamma och enhetens mål.
• ansvarar för resultat och måluppfyllelse samt analys och uppföljning.
• ansvarar för kostnadseffektivitet med målet att ha en ekonomi i balans.
Hos oss får du
• vara med och samverka mellan de olika enheterna inom hälso- och sjukvården
• ett stimulerande och omväxlande arbete där du har ett nära samarbete med arbetskamrater i verksamheten och i ledningsgruppen
• ett spännande arbete med goda förutsättningar att utvecklas i din roll som chef och ledare.

Läs mer om våra olika förmåner på Region Gävleborgs hemsida!
https://www.regiongavleborg.se/jobb-och-utbildning/region-gavleborg-som-arbetsgivare/Formaner/

Kvalifikationer

Vi söker dig som gillar utmaningar och vill vara med och leda samt utveckla framtidens vård. Du är samarbetsinriktad, har en god kommunikativ förmåga samt delar med dig av din kunskap. Även i oklara lägen eller med begränsad information som underlag fattar du med säkerhet lämpliga beslut. Du har förmågan att entusiasmerar och uppmuntrar andra till att framgångsrikt uppnå sina målsättningar. Du har lätt för att anpassa dig till nya situationer och arbetssätt, du är mottaglig för förändringar samt är villig att effektivt anpassa dig till dem. Du organiserar effektivt information och resurser samt prioriterar uppgifter efter hur brådskande och/eller hur viktiga de är.

Det är av vikt att du är engagerad, lyhörd och prestigelös för att tillvarata medarbetarnas förmågor och vilja att utvecklas. Uppdraget ställer krav på att du är synlig i organisationen, att du är tydlig i ditt ledarskap samt har en god förmåga att kommunicera mål och visioner i din verksamhet.

I rollen som enhetschef har du
• vad arbetsgivaren bedömer som relevant högskolekompetens
• god förmåga att uttrycka dig på svenska i tal och skrift
• god datorvana och arbetar tryggt i Officepaketet
• ett tydligt och målinriktat ledarskap med god förmåga att delegera.

Vi ser det som meriterande om innehar nutritionskompetens och/eller varit chef för dietister inom primärvård och specialistvård tidigare. Likväl meriterande att du tidigare haft personal- och budgetansvar. Det underlättar om du har praktisk erfarenhet av våra IT-system Självservice, Agresso och Proceedo samt rapportsystemet Cyklop. Vi ligger i framkant när det gäller digital utveckling och ser det som en fördel om du har intresse av att leda enheten mot framtidens digitala vård.

Välkommen med din ansökan så snart som möjligt!