<< Tillbaka till listan över lediga jobb

Underläkare till Geriatriken i Gävle

Geriatriken ingår i VO området Specialmedicin där även infektionsavdelningen, infektionsmottagningen, reumatologen, neurologen, hudkliniken och rehabiliteringsmedicin ingår.

Geriatriken består idag av en vårdavdelning, avdelning 11, med 16 vårdplatser och Minnesmottagningen Gävle och Minnesmottagningen Hudiksvall

Geriatrikavdelningen är en vårdavdelning med personal som brinner för att ge den bästa vården för den äldre, multisjuka patienten. Vi är en vårdavdelning med 16 vårdplatser som idag under Coronapandemin har 8 vårdplatser för Covid/ infektion, 4 vårdplatser geriatrik rehab och 4 vårdplatser för medicin geriatrik. De 4 rehabplatserna är länsövergripande och de patienterna kommer på remiss från andra slutenvårdsavdelningar och de 4 medicin geriatrik platserna kommer oftast från andra slutenvårdsavdelningar på sjukhuset

På avdelningen arbetar läkare, specialistsjuksköterskor inom vård av äldre, undersköterskor, vårdplanerare, allmänsjuksköterskor, fysioterapeuter och arbetsterapeuter. När behov uppstår har vi även tillgång till logoped, dietist och kurator. Vi har apotekare på avdelningen 3 dagar i veckan som bistår med läkemedelsgenomgångar och vid behov deltar på ronderna.

Vi har ett situationsorienterat arbetssätt vilket innebär en helhetsvård för de äldre multisjuka. Behandlingen utgår från individens behov. Träning sker bl a i vardagliga situationer och syftar till att patienten ska bli så självständig som möjligt.
Avdelningen strävar efter ett nära samarbete med patient, anhörig och andra vårdgivare.

På Minnesmottagningen utreds och diagnosticeras olika typer av demens på remiss från primärvård och slutenvården. På mottagningen finns läkare, sjuksköterskor, arbetsterapeut och vid behov kurator och neuropsykolog


Arbetsuppgifter

Arbetstiden är förlagd kl:8-17 måndag-fredag. Som underläkare kommer du att ingå i läkargruppen på avdelning 11, där vi arbetar med att se helheten hos varje patient i arbetet med geriatrisk rehab och akutgeriatrik.
Du arbetar i ett multiprofessionellt team med våra sjuksköterskor, undersköterskor, fysioterapeuter och arbetsterapeuter. Sedvanliga arbetsuppgifter som avdelningsläkare.

Kvalifikationer

Vi söker dig som är underläkare som har fullföljt termin 9 på läkarprogrammet och har ett intresse för geriatrik. Du har goda kommunikationsförmåga i både tal och skrift.
Det är av stor vikt att du tycker om att arbeta i team och att du känner ett engagemang kring att arbeta med våra sköra, äldre och multisjuka patienter.
Vi värdesätter att du som person har lätt för att anpassa dig till ändrade omständigheter samt att du ser möjligheter i förändringar. Du tar ansvar för dina arbetsuppgifter, arbetar väl med andra och kommunicerar med dem på ett lyhört och smidigt sätt. Vi ser gärna att du har intresse av att delta i verksamhetens utvecklingsarbeten samt bidrar med nya idéer och angreppssätt

Vi lägger stor vikt vid din personliga lämplighet och att dina personliga egenskaper stämmer överens med Region Gävleborgs värdegrund:
• Professionalism & ansvar
• Respekt & ödmjukhet
• Öppenhet & ärlighet

Vi ser dig som en tillgång i våra team och lägger stor vikt vid personliga egenskaper och viljan att vara med och utveckla vår verksamhet.