<< Tillbaka till listan över lediga jobb

Arbetsterapeut till Hofors Din hälsocentral

Hälso- och sjukvården har cirka 5500 medarbetare inom 23 verksamhetsområden som sträcker sig genom hela länet. Tillsammans arbetar vi för att ge länets invånare de bästa förutsättningarna för ett aktivt liv med ökad livskvalitet genom att tillhandahålla god och nära vård. Vi arbetar tillsammans utifrån patientperspektivet med målbilden Vårt gemensamma ansvar för vår gemensamma patient så att alla vi möter ska känna sig trygga och få vård med hög kvalitet.

Hofors Din hälsocentral bedriver sedvanlig primärvård med läkarmottagning, barnavårdscentral (BVC), psykosocialt team, arbetsterapi, fysioterapi och hembesök.

Vi arbetar för att göra en bra vård ännu bättre och fokuserar på det som är värdefullt för kunderna/patienterna; från medicinsk kvalitet till bra öppettider och ett gott bemötande.

Vår hälsocentral ska ge trygg vård när någon behöver det och jobbar efter våra honnörsords Alltid-Nära-Trygg.

Som arbetsterapeut hos oss är du anställd i verksamhetsområdet Västra Gästrikland som består av 5 hälsocentraler. Du är placerad på Hofors Din hälsocentral men vi har ett tätt samarbete med övriga hälsocentraler. Detta kan innebära att du vid behov kan få stötta och hjälpa andra hälsocentraler i verksamhetsområdet.

Arbetsuppgifter

Är du arbetsterapeut och vill jobba tillsammans med oss för våra patienters möjlighet till aktivitet, delaktighet och hälsa? Vi strävar efter livskvalitet och bättre hälsa för våra patienter och vill ha dig med i vårt team.

Arbetet innebär bedömning och behandling av patienter med funktionsnedsättning och rehabiliteringsbehov. Som arbetsterapeut på hälsocentralen har du på mottagningen individuella patientmöten utifrån skilda diagnoser och problem.

Arbetet består av arbetsterapeutisk bedömning som en del i kartläggning av ohälsa eller del av utredning av patienters funktioner, t ex arbetsförmåga, kognitiv förmåga, ADL eller bedömning av rehabiliteringsbehov. Dessutom ingår bedömning av behov av bostadsanpassning och tekniska hjälpmedel.

Patientundervisning och rådgivning ingår i arbetsuppgifterna. Hembesök ingår i arbetet och i hög grad i samarbete med andra professioner, bl a fysioterapeuter.

Kvalifikationer

Du är utbildad arbetsterapeut och det är en merit om du har goda kunskaper gällande hjälpmedelsfrågor, kognitiva bedömningar och handrehabilitering.

Det ställs krav på självständigt arbete, ett gott bemötande, god samarbetsförmåga, mångkulturellt kunnande och professionellt ansvar.

Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet. Körkort erfordras.