Arbetsmiljö

Region Gävleborg arbetar aktivt för att medarbetare ska ha en god arbetsmiljö.

I Region Gävleborgs miljöarbete är tydligt chefskap, utbildning i arbetsmiljö för chefer och skyddsombud samt ett aktivt arbete kring rehabilitering viktiga delar. På arbetsplatserna pågår ett arbete för att öka inflytande och delaktighet.

Möjlighet till friskvårdsaktiviteter finns vid flera friskvårdsanläggningar i länet.