Utveckling för medarbetare hälso- och sjukvård

Kliniskt träningscentrum för hälso- och sjukvårdspersonal

Inom organisationens kliniska träningscentrum (KTC) erbjuds interna utbildningar som utgår från den kliniska vardagen med syfte att utveckla den professionella kompetensen.

Arbetstidsförkortning för hälso- och sjukvårdspersonal

För att göra nattarbete mer hälsosamt och attraktivt har Region Gävleborg slutit ett lokalt avtal med Vårdförbundet och Kommunal. På de enheter som infört nattarbetstidsavtal har du som arbetar natt en arbetstidsförkortning med bibehållen lön i proportion till andel utförda nattpass.

AT-centrum på Gävle sjukhus och Hudiksvalls sjukhus

Både i Gävle och Hudiksvall finns ett AT-centrum som är en del i Region Gävleborgs satsning på att skapa attraktiva utbildningsmiljöer för utbildningsläkare. Det har många funktioner, både för arbetet och socialt.