Rekryteringsaktiviteter: Kom och träffa oss

Här kan du se var du har möjlighet att träffa Region Gävleborg och prata med medarbetare om hur det är att jobba i någon av alla våra verksamheter.

Datum Aktivitet Plats Målgrupp
Kvartal 1 och kvartal 3 2020 AT-information inför AT-tillsättning   Studerande: läkare
5 februari 2020 Campusmässan i Örebro Örebro Studerande: arbetsterapeut, audionom, BMA, läkare, psykolog, SSK (grund, specialist och röntgen), socionom, jurister, HR, ekonomer, systemvetare, civilingenjör datateknik
19 februari 2020 Studentmingel för sjuksköterskestudenter Högskolan i Gävle Studerande: sjuksköterskor
25 februari 2020 Mötesplats campus Mittuniversitetet i Sundsvall

Studerande: BMA, psykolog, SSK (grund, barnmorska), socionom, ekonomer, systemvetare, HR

16 mars 2020 Vårdmässan i Uppsala  Uppsala

Studerande: sjuksköterskor (grund, specialist och röntgen), BMA, dietist, fysioterapeut, logoped, läkare, psykolog, socionom

  Sommarjobbsdagen Högskolan i Gävle Studerande: sjuksköterskor
17-19 april 2020 Psykologstudenternas kongress (PS20) Karlstad Studerande: psykologer
14 maj 2020 Karriärkväll Läkartidningen Stockholm Läkare
2-4 september 2020 Framtidens specialistläkare (FSL) Malmö Läkare
Kvartal 3 2020 Charisma - mässa Högskolan i gävle Studerande: sjuksköterskor (grund), socionomer