Hårt drabbade kulturbranscher får extra medel

Den 24 augusti beslutade Statens kulturråd att bevilja Region Gävleborg ytterligare 4 600 000 kronor att fördelas i enlighet med förordningen om fördelning av vissa statsbidrag till regional kulturverksamhet i syfte att mildra de ekonomiska konsekvenserna för regionala verksamheter med anledning av coronaviruset i länet. Nu står det klart vilka aktörer som får det.

Region Gävleborgs kultur- och kompetensnämnd har i veckan beslutat om fördelning av dessa statliga medel till kulturaktörer med varaktigt regionalt uppdrag inom de kulturbranscher som påverkats mest av corona-pandemin, det vill säga scenkonst och i viss mån museiverksamhet.

- Några av länets kulturinstitutioner med publik verksamhet har hittills drabbats extra hårt ekonomiskt av pandemin. Det känns bra att kunna fördela extra medel till dem för att mildra situationen, säger Magnus Svensson, regionråd och nämndordförande.

Dessa ytterligare medel har fördelats enligt följande: Folkteatern Gävleborg 400 000 kronor, Gävle Symfoniorkester 3 500 000 kronor, Hälsinglands museum 300 000 kronor och Länsmuseet Gävleborg 400 000 kronor.