Årets kulturpris- och stipendier har delats ut

Årets kulturpris, kulturstipendium och världsarvsstipendium har delats ut. På grund av coronapandemin ägde årets utdelning rum under en speciell ceremoni.

Från vänster till höger: Världsarvsstipendiat Samantha Ohlanders, kulturstipendiat Salad Hilowle, kulturstipendiat Joakim Forsgren, kulturstipendiat Viktor Zeidner, kulturstipendiat Julia Ehrstrand.

Den 5 juni delades årets kulturpris, kulturstipendium och världsarvsstipendium ut under en speciell ceremoni på ledningskontoret i Gävle. I vanliga fall sker utdelningen under Regionfullmäktige, men i år har utdelningen behövt göras på annat sätt på grund av rådande omständigheter med coronapandemin. Säkerhetsskäl i samband med coronaviruset betydde även att några av pristagarna och stipendiaterna inte deltog under ceremonin, utan istället fått ta emot pris och diplom i anslutning till sina hem.

Samantha Ohlander, en av årets världsarvsstipendiater, var på plats under ceremonin. Hon och Linnea Aall Campbell delar på årets världsarvsstipendium och vill använda stipendiet till att blåsa nytt liv i världsarvsgårdarnas festsalar genom att åter fylla dem med musik.

- Vi har länge velat göra ett projekt kring Världsarvet Hälsingegårdar, det känns fantastiskt att nu få stöd i detta, sa Samantha Ohlanders i samband med att hon först fick veta att hon skulle få stipendiet.

Region Gävleborg delar ut kulturstipendier, världsarvsstipendium och kulturpris för att stödja, uppmuntra och hedra betydelsefull verksamhet inom kulturområdet. Det stöd stipendierna innebär har visat sig extra viktigt i år. Salad Hilowle, kulturstipendiat inom film, berättade dagarna innan stipendieutdelningen om hur flera evenemang och jobb har ställts in på grund av coronaviruset, vilket gör att stipendiet kommit väldigt lägligt och betytt mycket. Salad kommer att använda stipendiet till att jobba vidare med sin långfilm.

Christopher Andersson Bång och Sara Fridholm från Torsåker spelade folkmusik under ceremonin, som också filmades för att senare kunna visas under Regionfullmäktige där den vanligtvis hålls.

Pristagare och stipendiater 2020

Årets kulturpristagare är Kerstin Svevar, litteratur, och Lena Eriksson, hemslöjd och lokalhistoria. Kulturpriset delas ut till personer som nominerats för att under lång tid ha varit betydelsefulla för kulturlivet i länet.

Årets kulturstipendiater är Ulla-Maria Andersson, litteratur, Julia Ehrstrand, dans, Joakim Forsgren, bild och form, Salad Hilowle, film, Per Norén, hemslöjd, och Viktor Zeidner, musik. Kulturstipendierna delas ut till kulturarbetare som är bosatta i Gävleborgs län, eller som genom sin verksamhet eller person har anknytning till länet.

Årets världsarvsstipendiater är folkmusikerna Samantha Ohlanders och Linnea Aall Campbell. Världsarvsstipendiet är internationellt och kan sökas av personer från hela världen, exempelvis forskare, konstnärer eller andra kulturaktörer, som har en idé kopplat till Unescos världsarvlista och intresserar sig för världsarvet Hälsingegårdar i Gävleborg.

Läs intervjuer med årets pristagare och stipendiater.

Kerstin Svevar, kulturpristagare.  Ulla-Maria Andersson, kulturstipendiat.

 

Linnea Aall Campbell, världsarvsstipendiat. Foto: Francis Löfvenholm.  Pär Norén, kulturstipendiat. Foto: Ellinor Hall.

 

Magnus Svensson (C) ordförande i kultur- och kompetensnämnden i Region Gävleborg och Lena Eriksson, kulturpristagare. Årets kulturpris är skapat av Anna Åstrand.