Nyhetsbrev Kultur Gävleborg övergripande - nr 3 2020

Varmt välkommen till Kultur Gävleborgs andra övergripande nyhetsbrev!

Kultur Gävleborg driver verksamhetsutveckling inom olika konst- och kulturområden med sakkunskap, överblick och nätverk. Kultur Gävleborg förvaltar, producerar och levandegör också Region Gävleborgs konstsamling samt samordnar kultursamverkansmodellens processer i länet. Det här nyhetsbrevet skickas ut ungefär sex gånger per år och samlar ett urval av tvärsektoriell och övergripande information från Kultur Gävleborg, Region Gävleborg med samarbetspartners. 

Kulturen under Corona-pandemin

Kultur Gävleborg arrangerar vanligtvis en lång rad evenemang, samråd, mötesplatser, konferenser, kunskapsdagar och andra typer av fortbildningstillfällen för att stärka, främja och utveckla kulturlivet i länet. Under mars-juli 2020 har vi inom kulturområdet löpande dialog med samarbetspartners och arrangörer för att se över hur vi kan minska smittspridningen av Corona-viruset. Vi följer utvecklingen och tar löpande beslut, vilket kan innebära att arrangemang kan ställas in eller skjutas upp med kort varsel.

vår hemsida kan du läsa en hälsning från Kultur- och kompetensnämnden om hur de prioriterar under pandemin.

vår hemsida, under Upplev kulturen, kan du läsa om delar av vårt omställningsarbete våren 2020.

För att glesa ut och minska kollektivtrafikåkandet arbetar nu många av oss hemifrån, men vi finns tillgängliga som vanligt och bokar gärna möten digitalt eller på telefon. Vi uppmanar våra samarbetspartners att följa Folkhälsomyndighetens råd gällande hälsa och hygien och därmed visa hänsyn till riskgrupperna.

Särskilda utlysningar

Under våren har vi gjort två nya typer av utlysningar Särskilda uppdrag till kulturskapare april 2020 och Särskilt bidrag 2020 till föreningar som arrangerar professionellt kulturutbud.

Det kom in 116 ansökningar från kulturskapare och 39 av dem fick dela på 870 000 kr. Uppdraget var att på olika vis beroende av konstform gestalta vår samtid konstnärligt och samtidigt möjliggöra arbete med social distansering för att minska smittspridningen. På vår hemsida hittar du hela listan på de 39 kulturskapare i Gävleborg som på Valborgsmässoafton tilldelades Särskilda uppdrag till regionala kulturskapare. Mer information för kulturskapare finns bland annat på www.konstnarsnamnden.se/konstnarsguiden och om kulturskapares situation www.klys.se och hos deras olika medlemsorganisationer.

Det andra särskilda bidraget går till föreningar som arrangerar professionellt kulturutbud i länet och har behov av stöd för något av följande: 1. Ekonomisk kompensation, 2. Digitalisering,  3. Kompetensutveckling, 4. Medlemsarbete och 5. Marknadsföring. Detta bidrag handläggs under juni månad och söktes av 34 föreningar. De ansökningar som beviljas kommer att få dela på 300 000 kr. Läs mer.

Kultur i omställningstider

Tillsammans med Studieförbundet Vuxenskolan och Gävle Kommun har verksamhetsutvecklarna för film och dans tillsammans med musikproducenterna ställt om och under våren arrangerat en rad liveuppträdanden och intervjuer med kulturskapare, som visats live under lunchtid från Musikhuset i Gävle. Länkar till eventen som även går att se i efterhand hittar du bland annat på www.facebook.com/kulturgavleborg. På bilden ovan intervjuar vår verksamhetsutvecklare för film Henrik Harrysson dansaren Simon Skjefstad och musikern Olle Tjern.

Musik- och dansproducenterna har också tagit fram ett bokningsbart utbud inom dans och musik för äldreomsorgen och förskolan i länet där spelningar i utomhusmiljö subventioneras och framförs av primärt lokala kulturskapare för att minska risk för resande. Tillsammans med andra scenkonstaktörer i länet har de haft regelbundna avstämningar kring just möjligheterna och riskerna med publika scenkonstframträdanden i olika offentliga och semioffentliga miljöer.

Verksamhetsutvecklarna för litteratur och konst tillsammans med konstsamlingsteamet har ställt om samarbetet Sätt ord på konsten tillsammans med Bollnäs folkhögskolas skrivarlinje och gjort en digital utställning med podcastintervjuer med regionala kulturskapare och kulturaktörer. Hela projektet utgår ifrån Sean Henrys skulptur Man looking up, som är installerad sedan 2010 på Gävle sjukhusområde. Se mer på www.manserupp.se.

Statliga krismedel

Under vårvintern gick regeringen ut med information om 500 miljoner i statliga krismedel som kompensation för sådant som har ställts in över hela landet under våren på grund av pandemin. Fyra organisationer fick ansvaret att handlägga pengarna och nu är beslut fattat hos samtliga:

Kulturrådets webbplats hittar du listorna på både de stora och de små organisationerna som har beviljats medel. Från Gävleborg sökte 50 aktörer som tvingats ställa in arrangemang. Aktörerna i Gävleborg får dela på 3 272 300 kr.

Konstnärsnämndens webbplats finns listan på de 1937 kulturskapare över hela landet som får krisstipendier.

Filminstitutets webbplats finns information om de biografer och filmföreningar i vårt län (Filmstaden ej inräknat) som fått dela på drygt 700 000 kr i stöd genom regeringens stödpaket.

Sveriges författarfonds webbplats finns infomation om de medel som fördelats till 329 författare, översättare, tecknare, kulturjournalister, dramatiker/manusförfattare och fotografer.

Kulturpris, kulturstipendium och världsarvsstipendium/residens

Från vänster till höger: Världsarvsstipendiat Samantha Ohlanders, kulturstipendiater Salad Hilowle, Joakim Forsgren, Viktor Zeidner och Julia Ehrstrand.

Pristagare och stipendiater 2020 som saknas på bilden: Världsarvsstipendiat Linnea Aall Campbell, kulturstipendiater Ulla-Maria Andersson och Per Norén, samt kulturpristagarna Lena Eriksson och Kerstin Svevar.

I slutet av april utsåg Kultur- och kompetensnämnden inom Region Gävleborg årets kulturstipendiater, kulturpristagare och världsarvsstipendiater/residens! Nytt för 2020 var att summan för kulturstipendierna höjdes till 50 000 kr/stipendiat. I mer än ett halvt sekel har Region Gävleborg uppmärksammat kulturskapare och kulturaktörer från länet genom priser och stipendier. Den 5 juni var det  äntligen dags för Region Gävleborgs kulturpris- och stipendieceremoni 2020. På grund av rådande omständigheter blev det inte inför hela regionfullmäktige under deras sammanträde på Bollnäs Folkhögskola utan den alternativa ceremonin hölls i år på Regionledningskontoret i Gävle och blev såväl högtidlig och hjärtlig som stämningsfull och fin!

Medverkade och höll tal gjorde såväl regionfullmäktiges presidieordförande Kenneth Nilshem som kultur- och kompetensnämndens ordförande Magnus Svensson och vice ordförande Gunnbritt Wallström. Det hela inramades av musik av Christopher Andersson Bång och Sara Fridholm, verksamma i Torsåker, som spelade argentinsk tango och känslostark romsk musik på kontrabas, dragspel och sång. Det hela filmades och kommer att visas för regionfullmäktige i höst. Den 4 juni gjorde även Kultur- och kompetensnämndens ordförande hembesök till några av pristagarna och stipendiaterna, av säkerhetsskäl i dessa tider, och överlämnade priser, diplom och blommor i utomhusmiljö i Gävle, Bollnäs och Hudiksvall.

Intervjuer med samtliga stipendiater och pristagare samt motiveringar ligger på vår hemsida: www.regiongavleborg.se/kulturstipendier. Per Norén sa i samband med ceremonin: "Länge leve all underbar kultur som Gävleborg rymmer och alla som gör den möjlig!" Obs! December-februari är det dags igen. Fundera gärna på vem du skulle vilja nominera till 2021 års kulturpris!

Nyhet: Kultur Gävleborgspodden!

Under våren har vi släppt en ny podcast! Den utgår ifrån Region Gävleborgs kulturverksamhet och kommer fungera som ett dokumentationsverktyg för olika typer av verksamheter vi bedriver. I podden samtalar strateger, pedagoger, producenter och verksamhetsutvecklare med inbjudna gäster (såväl från Gävleborg som inbjudna forskare/projektledare/kulturskapare med flera) inom film/crossmedia, bildkonst och hemslöjd, litteratur, bibliotek, musik, världsarv, dans och teater. Välkommen att ta del av fördjupande samtal om kultur utifrån Gävleborgsperspektiv, när du är ute på promenad, står och diskar, åker buss eller skördar i trädgården!

Vi inledde podden med samtal om den egna kulturverksamheten och uppdragen i den nuvarande regionala kulturplanen. Vad gör vi egentligen när vi omvärldsbevakar och skaffar oss helikopterperspektiv? Vad innebär det att utveckla residensverksamhet eller producera offentlig konst? Vad innebär det att skapa mötesplatser för en verksamhetsutvecklare inom crossmedia eller stimulera små barns läsning för en verksamhetsutvecklare inom bibliotek?

Välkommen att lyssna! Avsnitt släpps löpande, 11 stycken ligger ute när det här nyhetsbrevet skrivs, och du hittar dem dels via vår hemsida och vårt Soundcloud-konto soundcloud.com/kulturgavleborg, via Spotify och andra ställen där poddar finns. Sök på Kultur Gävleborgspodden!

Vill du komma i kontakt med redaktionen maila till kulturpodd@regiongavleborg.se.

Regional kulturplan Gävleborg 2019-2021 och Regional biblioteksplan Gävleborg 2020-2021

Kultur- och kompetensnämnden förslog 9 juni 2020 regionfullmäktige att förlänga nuvarande regionala kulturplan och nuvarande regionala biblioteksplan ett år, det vill säga till och med 2022. Regionfullmäktige kommer att fatta beslut hösten 2020. Framtagande av dessa dokument är baserat på samverkan med länets kommuner samt samråd med länets professionella kulturliv och det civila samhället. På grund av rådande situation med corona-viruset bedömdes möjligheten att genomföra en meningsfull och demokratisk kulturplaneprocess hösten 2020 problematisk.

Kulturaktörer med regionala uppdrag

Redovisning av kultursamverkansmodellen 2019 har skickats till Kulturrådet. Den kvantitativa rapport ger en överblick över bidrag inom ramen för samverkansmodellen, med ett ekonomiskt och statistiskt underlag. Verksamheternas verksamhetsberättelser och årsredovisningar kompletterar den.

Rapporten är strukturerad efter följande verksamhetsområden:professionell teaterverksamhet, professionell dansverksamhet, professionell musikverksamhet, museiverksamhet och museernas kulturmiljöarbete, biblioteksverksamhet, läs- och litteraturfrämjande verksamhet, professionell bild- och formverksamhet, regional enskild arkivverksamhet, filmkulturell verksamhet och främjande av hemslöjd.

Rapporten är även uppdelad per organisation som får statsbidrag genom kultursamverkansmodellen i länet, det vill säga i nuläget: - Arkiv Gävleborg, Folkteatern i Gävleborg, Gävle Symfoniorkester, Hälsinglands museum, Kultur Gävleborg, Länsmuseet Gävleborg och
Riksteatern Gävleborg.

På Region Gävleborgs hemsida kan du ta del av följande dokument: handlingsplaner för tillgänglighet, årsredovisningar, kvantitativ uppföljning av kultursamverkansmodellen 2019 och områdesfördelning 2019.

Nyhet!

12 juni meddelade Kulturrådet följande i ett pressmeddelande: ”150 miljoner till kultur i hela landet. Regeringen, Centerpartiet och Liberalerna föreslår en satsning på 150 miljoner kronor för att stärka kulturverksamheter i hela landet år 2020. Pengarna fördelas genom den så kallade kultursamverkansmodellen - en modell för samverkan och finansiering av kultur mellan stat, regioner och kommuner.” Hur fördelning kommer att se ut i Gävleborg återkommer vi till framöver.

Nomadiskt residens och konstnärlig bildningsresa A.I.R. X: Falnande språk - ur Finnskogen 2020

Enligt Regional kulturplan Gävleborg 2019-2021 När konstens och kulturens egenvärde möter samhällsutveckling ska de aktörer som arbetar med varaktigt regionalt uppdrag inom kultursamverkansmodellen i Gävleborg se över möjligheter för att utveckla en regional residensverksamhet. A.I.R. X - Falnande språk är ett pilotprojekt inom det förstudiearbetet och genomförs i samverkan med olika föreningar och regionala aktörer i Gävleborg, Dalarna och Värmland 2020-2022. Projektet är en förstärkning inom områdena Bild- och formkonst och Slöjd.

Fas 1 av projektet sker under hösten 2020. Den 17 augusti kommer ett uppstartsseminarium (med max 50 deltagare) på Länsmuseet Gävleborg att äga rum, för att sätta projektets tematik. Mellan 7 och 11 september arrangeras residens för kulturskaparare som valts ut efter utlysning under våren 2020. Under den veckan erbjuder vi även en rad publika workshops, konstnärssamtal, prova-på-tillfällen, vandringar, musikupplevelser och visningar under det nomadiska residensets resa genom Gävleborg och Dalarna. Den 2 december avslutas residenset med en seminariedag i Värmland där konstnärsskisserna presenteras.

Mer information om residensuppdragen och projektet Falnande språk i övrigt, samt anmälan till seminarierna hittar du här och via projektbloggen.

Kultimera

Hemsidan www.kultimera.se samlar det regionala konst- och kulturutbud till skolan som kulturaktörerna med regionalt uppdrag tar fram. Under våren har det bokningsbara utbud som har tagits fram till höstterminen 2020 presenterats under en digital utbudsdag, som är möjlig att kika på även i efterhand. I år inte bara inom scenkonst utan även inom fler konst- och kulturområden.

Årliga runda bord-samtal med länets kommuner pågår under maj och juni månad. Där diskuteras utbud och satsningar inom kulturutbud för förskola/skola samt utvärdering av Kultimera-modellen. Samtalen är viktiga för att inhämta behov, planer och visioner för att tillsammans nå målet att fler barn och unga i Gävleborg ska få ta del av professionell konst och kultur.

Stöd och bidrag

Det finns information om alla bidragsformer inom kulturområdet som Region Gävleborg fördelar på vår hemsida. Läs mer på www.regiongavleborg.se/bidragkultur

I slutet av sommaren, 15 augusti öppnar nästa ansökningsperiod för större projekt inom kulturområdet, det vi kallar för Utvecklingsbidrag till kultur. De projekt som beviljas sådana medel är ofta ambitiösa, fleråriga, med flera olika samarbetspartners som tillsammans fyller en lucka inom kulturlivet i Gävleborg.

Samma dag öppnar nästa ansökningsperiod för mindre kulturprojekt: Projektstöd till kulturverksamhet, Stöd till kulturarrangemang, Talangutvecklingsstöd inom kort- och dokumentärfilm och Toppstöd inom professionell kort- och dokumentärfilm.

Växthusstöd, som är vårt kulturstöd till unga kulturskapare/arrangörer,är öppet nu och ändra fram till 1 december.

Crowdfunding via CrowdCulture

Crowdfunding är ett roligt sätt att finansiera sina idéer och bygga publikengagemang innan, under och efter ett kulturprojekt. Bjud in din publik att vara med under processen, bjud på VIP-träffar, bonusmaterial, bakom-scenen-upplevelser och samtal med kulturskaparna bakom projektet och få stöd direkt från publiken och från Region Gävleborg samtidigt!

Nytt för i år är att Gävleborgsfondens medel, som tilldelas genom lyckade kampanjer i CrowdCulture, är aktiv hela året. Läs mer på www.regiongavleborg.se/crowdculture.

Ideella idéburna sektorn

Kultur- och kompetensnämnden, Region Gävleborg fördelar årligen verksamhetsbidrag till de tio studieförbund som är verksamma i länet samt till kulturorganisationer, ungdomsorganisationer, politiska ungdomsförbund, pensionärsorganisationer och ungt företagandeorganisationer på länsnivå. Ansökningsperioden för dessa bidrag är 1 maj-1 september varje år. Anvisningar och ansökningsblanketter finns här från och med 1 maj. Där finns också information om hur det rådande läget påverkar verksamhetsbidragen från Region Gävleborg i år, samt kommande år 2021-2023. Syftet med verksamhetsbidragen är att de självständigt och med kontinuitet ska kunna arbeta för att aktivera och stimulera medlemmar att delta i samhällsutvecklingen i Gävleborg.  De ideella idéburna organisationerna i Gävleborg står för en unik och betydelsefull del av utvecklingen i regionen. Genom olika organisationer får länets invånare möjlighet att utveckla sina intressen och att driva sina frågor. Ett engagerat organisationsliv är en viktig demokratifråga och stimulerar till en positiv utveckling inom många olika områden i samhället.

Är du intresserad av att själv engagera dig i en förening eller ta del av det rika utbud som folkbildningen i Gävleborg erbjuder? Länkar till samtliga organisationer som får bidrag från Kultur- och kompetensnämnden, Region Gävleborg, ett urval av arrangerande kulturföreningar i länet och annat inom ideell sektor hittar du på vår hemsida www.regiongavleborg.se/ideellsektor.

Nationella minoriteter och minoritetsspråk

Sveriges fem nationella minoriteter är: judar, romer, sverigefinnar, tornedalingar, kväner och lantalaiset samt urfolket samer.  Flerspråkighet och kulturell mångfald är en rikedom, en styrka, som behöver stöd. Regional kulturplan Gävleborg 2019-2021 betonar betydelsen av de nationella minoriteterna och minoritetsspråk för kultur och konst i länet. Kultur Gävleborg, tillsammans med samtliga kulturaktörer med regionalt uppdrag, stöttar arrangemang och projekt kopplade till de svenska minoriteterna. Kultur Gävleborg är representerat i två nätverk (en regional och en nationell) samt en nationell referensgrupp som har som syfte att i dialog ta fram goda exempel och utveckla modeller, metoder och andra verktyg för att överkomma de hinder som identifierats, där detta är möjligt.

På vår hemsida publicerar vi fyra gånger om året ett urval av kulturarrangemang kopplat till Sveriges nationella minoriteter. Till följd av coronaviruset förändras förutsättningarna för kultur- och föreningslivet i vårt län. Kulturen fortsätter att leva och utvecklas inte minst när det gäller Sveriges nationella minoriteter i Gävleborgs län! I detta sammanhang blir urvalet för juni-augusti ett urval av digitalt kulturutbud. www.regiongavleborg.se/minoritet.

Kommande flaggdag:

15 juli är Tornedalingarnas dag. Vi har en bottenlös längtan hem, längtan till rötter, platsen och familjen. Vi firar den i juli, för då infaller den fagraste tiden.” (Svenska Tornedalingars Riksförbund)

Det är ett tillfälle för att påminna om att tornedalingar är en av Sveriges fem nationella minoriteter och att meänkieli är ett minoritetsspråk. Det finns cirka 50 000 tornedalingar i Sverige framförallt bosatta i Norrbotten.

Aktuellt kring tornedalingar, kväner och lantalaiset - meänkieli i Gävleborg

Kunskap, forskning och länkar om tornedalingar, kväner och lantalaiset - meänkieli

Världsarvet Hälsingegårdar

Coronapandemin har påverkat besöksnäringen över hela landet, så även de besöksbara gårdarna inom Världsarvet i Gävleborg och övriga Hälsingegårdar. En hel del gårdar kommer ändå att ha öppet för besök under sommaren och på flera gårdar finns möjlighet till fika utomhus. Lagom till årets säsong har årets upplaga av Magasin Hälsingegårdar publicerats, samt en helt ny hemsida med besöksbara gårdar.

Planerar du ett besök, hör gärna av dig till ett av följande besökscenter:

Erik-Anders i Söderhamn
Ol Anders i Alfta
Träslottet i Arbrå
Stenegård i Järvsö

Mötesplatser

  • Forum Konst 2020 omvandlas från ett seminarium till en serie mindre webbinarier/digitala föreläsningar utifrån ny politik för Gestaltad livsmiljö, Samtidskonstdialogerna 2019 och Särskilda uppdragen till kulturskapare. Detta arrangeras 2020 tillsammans med Konstfrämjandet Gävleborg och Sandvikens kommun.
  • DansDialog 1 oktober i samarbete med föreningen PHIDR, DansPlats Skog www.regiongavleborg.se/dans
  • Kunskapsdagar Kultur & Hälsa 2020 - tema Scen:se-projektet/scenkonst för barn med särskilda behov. Detta skulle ha ägt rum i mars 2020 men ställdes in och arrangeras istället digitalt. 19 oktober släpps digitala föreläsningar på webben och 1-2 november äger digitala workshops rum utifrån föreläsningarna. Mer information och anmälan kommer i höst på www.regiongavleborg.se/kulturhalsa

Medarbetare

Avdelningen Kultur Gävleborg består av två enheter där Carin Palmqvist Isaksson (som även är avdelningschef) är enhetschef för den ena enheten. Nu är det klart att den 28 september 2020 börjar vår nya enhetschef Pia-Marit Ekström. Hon efterträder Hanna Krantz (som har börjat som Enhetschef konst och kultur vid Gävle kommun). Pia-Marit Ekström kommer att ansvara för verksamheterna inom film, crossmedia, regional biblioteksverksamhet, slöjd, litteratur, världsarv samt det regionala samarbetet med kulturutbud för skolor och förskolor, Kultimera.

Pia-Marit Ekström har en högskoleutbildning inom konstvetenskap, informationsteknik och kulturadministration. Hon kommer närmast från en tjänst som kulturstrateg hos Region Uppsala och har också en lång erfarenhet av arbete i såväl kommunal som regional kulturverksamhet, framför allt med fokus på barn och unga. Pia-Marit har bland annat arbetat som kulturkoordinator i Karlstads kommun och som kultursekreterare och senare chef för kulturskolan i Tierps kommun.

Under sommaren är verksamhetsutvecklare inom litteratur Karin Forsgren Anderung även tillförordnad enhetschef på deltid.

Vår kollega Ann Östman, som är verksamhetsutvecklare inom bibliotek och bland annat jobbar med den nationella satsningen Digitalt först, går i pension 1 juli 2020. Under försommaren har vi rekryterat en ny medarbetare, som efterträder Ann Östman. Han heter Anders Kollberg och tillträder sin tjänst i slutet av augusti.

Vi hälsar Pia-Marit och Anders varmt välkomna och önskar Hanna och Ann lycka till!