AIR X – konstnärliga residens i Gävleborg

Region Gävleborgs arbete med att driva och främja konstnärliga residens i Gävleborgs län och med koppling till länet går under samlingsnamnet AIR X. 

Konstnärliga residens skapar produktionsmöjligheter och gynnar tillgången till konstupplevelser i fler sammanhang, i linje med delaktighetsmålet och den regionala kulturplanen. Det ger stöd till det professionella konst- och kulturlivet. Det gynnar också lokal och regional samverkan, stimulerar nationell och internationell kulturell inspiration och påverkan, bidrar till konst- och kulturområdesöverskridande samverkan och möjliggör akademisk samverkan och höjd.
Det regionala residensarbetet i Gävleborgs län ser ut på olika sätt över tid och utifrån behov och efterfrågan. Nedan finns några av de nuvarande formerna:

  • Tematiska, nomadiska eller platsspecifika temporära residens
  • Bidrag och stöd till kulturaktörer som arrangerar residens i länet
  • Bidrag, stöd och stipendier till kulturskapare i länet som vill ut i världen
  • Bidrag och stöd för nationella och internationella utbyten
  • Stöd till residensateljéer/skrivarlyor och liknande i länet
  • Främjande av nätverk och kunskapsdagar för residensverksamheter
Konstnärliga residens ger konstnärer och andra kreativa yrkespersoner tid, utrymme och resurser till att arbeta, enskilt eller kollektivt, inom områden i deras verksamhet som medför ökad insikt eller fokus.


Ur Policyhandbok om konstnärliga residens. Den öppna samordningsmetoden (omc) medlemsstaternas arbetsgrupp med experter på konstnärliga residens, Europeiska Unionens.9

Konstnärliga residens som Region Gävleborg driver eller stöttar

Nätverk för konstnärliga residens

AIR X är med i det nationella nätverket SWAN – Swedish Artist in Residence Network. De residensverksamheter som finns i Gävleborg och är medlemmar i SWAN samverkar och utbyter erfarenheter. Vill du delta i det nätverket regionalt kontakta kultur@regiongavleborg.se.

Konstnärliga fristäder i Gävleborg

ICORN, International Cities of Refuge Network, är en medlemsorganisation för städer/kommuner/landsting eller regioner som arbetar för yttrandefrihet. Varje medlem i ICORN är en fristad som ger ett temporärt skydd under en period på (vanligtvis) två år åt en hotad författare, journalist, bloggare, skådespelare osv.

I Gävleborgs län finns två fristadskommuner Gävle och Sandviken, som regelbundet samverkar med Kultur Gävleborg för att främja fristadskonstnärernas kollegiala nätverk och lyfta aktuella frågor genom erfarenhetsutbyten och kunskapsdagar.