Crowdfunding

Crowdfunding är en metod för finansiering av kulturprojekt och projekt inom ideella idéburna sektorn som består av en kombination av privatpersoners donationer och offentliga bidrag. Projektledarna driver en kampanj och bjuder på upplevelser som skapar engagemang och nyfikenhet bland publiken under projektets utvecklingsfas.

Nyfiken på att starta din egen CrowdCulturekampanj? I en föreläsning berättar Max Valentin, VD Fabel kommunikation, mer om hur du går till väga, vad som gör en kampanj lyckad och ger sina bästa tips och råd.

Se föreläsningen

Via crowdfunding finansieras projekt genom stöd eller donationer från många små finansiärer. Eftersom projektet på ett tidigt stadium börjar kommunicera med sin framtida publik är en kampanj som bygger på crowdfunding ett bra sätt att tidigt skapa ett engagemang och uppmärksamhet kring projektet. 

Till skillnad från traditionell offentlig finansiering av kultur är det i CrowdCulture publiken som bestämmer hur de offentliga medlen ska delas ut. Det är antalet månadsstödjare som styr hur de regionala medlen i fonden ska fördelas. 

Gävleborgsfonden 2020

Under 2020 avsätter Region Gävleborg 200 000 kronor till Gävleborgsfonden inom CrowdCulture. Något som gör att kulturaktörer från länet får mer resurser till att förverkliga projekt genom att den generella crowdfundingen nu kombineras med offentliga bidrag. Fonden är aktiv 1 januari till 31 december.

Registrera din idé och starta en crowdfundingkampanj

Crowdfundingkampanjer 2019

Möt en projektledare för en lyckad crowdfundingkampanj

Åsa Linder, projektledare inom föreningen Sjusköterskornas semesterhem i Utvalnäs berättar om nyttan och glädjen i att både få finansiering och bygga engagemang och community genom metoden.

 

 

Nyfiken på CrowdCulture?

Läs om hur CrowdCulture fungerar på www.crowdculture.se. Titta särskilt på Crowdfoundingskolans video och lathund. Det går också bra att kontakta regionens respektive verksamhetsutvecklare. 

Det är öppet för alla att lägga upp projekt. Men projekten måste uppfylla följande kriterier för att kunna erhålla medfinansiering till crowdfunding från Gävleborgsfonden. Ett projektägaravtal (pdf) preciserar vilka specifika villkor gäller i Gävleborg, bland annat:

  • Fonden är öppen för projekt av kulturskapande, kulturförmedlande eller kulturfrämjande karaktär och som kommer att vara till gagn för medborgarna i Gävleborgs län.
  • Medel får inte gå till ordinarie verksamhet.
  • Projektägaren ska bedriva en kampanj for att hitta medlemmar som stödjer projektet.
  • Projektet får inte delfinansieras med andra bidrag från Region Gävleborg
  • Region Gävleborgs logotyp ska vara synlig på slutprodukten

 Ansökan om bidrag sker på www.crowdculture.se


Kortfilm om CrowdCulture

Fler frågor?

Frédéric Thiabaud
Kulturstrateg
026-15 58 06
070-375 43 73
frederic.thiabaud@regiongavleborg.se

Rapporter

Jakten på medborgarfinansiering: en omvärldsanalys av crowfunding (pdf) - rapport från Myndighet för kulturanalys

Den digitala folkrörelsen. Hur kan offentlig sektor dra  nytta av crowdsourcing och crowdfunding? (pdf) – rapport från Sveriges Kommuner och Landsting