Gävleborgsfonden 2020

Under 2020 avsätter Region Gävleborg 200 000 kronor till Gävleborgsfonden inom CrowdCulture. Något som gör att kulturaktörer från länet får mer resurser till att förverkliga projekt genom att den generella crowdfundingen nu kombineras med offentliga bidrag. Fonden är aktiv 1 januari till 31 december.

Gör så här!

1. Din idé 

Registrera dig på www.crowdculture.se och lägg upp din projektansökan. 

2. Engagera många 

Nu börjar arbetet med att engagera en publik som vill se ditt projekt bli till verklighet. Stödet ska vara minst 50 kronor i månaden och att en registrerar sig för minst tre månader. När de blivit medlemmar kan de stödja ditt projekt. Medlemmarnas pengar ger en motfinansiering från de offentliga pengarna. 

3. Nå ditt mål 

När du, tack vare dina stödjare och den automatiska motfinansieringen, har nått ditt budgetmål får du 100 % av de privata medlen utbetalda, samt 80 % av offentliga motfinansieringsdelen. Resterande 20 % av de offentliga medfinansieringsmedlen utbetalas efter att en slutrapport lämnats till Region Gävleborgs ombud för fonden CrowdCulture.se. Du måste nå det budgetmål som du redan i första steget satte upp. Om projektet inte uppnår 100 % finansiering utbetalas inga medel. Dina insamlade pengar går tillbaka till fonden och delas ut till andra projekt.

Avtal gällande projektmedel från Region Gävleborg avseende projekt upplagda på crowdculture.se (pdf), § 7. Projektstöd.