Världsarvsgården Jon-Lars i Långhed. Foto: Maria G Nilsson.

Världsarvsstipendium 2021

Varje år utlyser Region Gävleborg ett Världsarvsstipendium/residens med koppling till Världsarvet Hälsingegårdar. Stipendiet är internationellt och kan sökas av personer från hela världen.

Världsarvet Hälsingegårdars residensstipendium riktar sig till personer som på ett eller annat sätt har en idé kopplad till Unescos världsarvslista och som intresserar sig för vårt världsarv, Världsarvet Hälsingegårdar, och på något sätt kan koppla det till andra världsarv.

Stipendieresidenset innebär att utsedd stipendiat få bo en månad på någon av världsarvsgårdarna Kristofers i Järvsö eller Erik-Anders i Söderala. Stipendiaten erhåller dessutom ett stipendium på 5000 euro för att kunna förverkliga den idé/det projekt som hen har sökt för. Resa till och från Hälsingland ingår.

Världsarvet Hälsingegårdars residensstipendium ett internationellt vilket betyder att det kan sökas av både personer från hela Sverige och från resten av världen.

Tidigare stipendiater är Åse Liv Hauan, Norge (2019) samt Samantha Ohlander och Linnea All Campbell, Sverige (2020).

Läs om 2020 års stipendiater - Samantha Ohlanders och Linnea Aall Campbell

Ansökan

Världsarvet Hälsingegårdars stipendieresidens utlyses årligen via Världsarvet Hälsingegårdars hemsida samt via Region Gävleborgs hemsida. Ansökan görs digitalt via Region Gävleborgs digitala ansökningsverktyg www.ehandlingar.se för svenska medborgare och via ansökningsformulär på webben för internationella sökanden.

Ansökningsperioden för världsarvsstipendium/residens 2021 är 18 januari – 18 februari.

Mer information om hur ansökan går till: www.regiongavleborg.se/kulturstipendier

In English

Residence Scholarship for the World Heritage site Decorated Farmhouses of Hälsingland

Kontaktperson

Anna-Karin Ferm, verksamhetsutvecklare världsarv & kultur
anna-karin.ferm@regiongavleborg.se