Stöd och bidrag hos andra aktörer

Kultur Gävleborg tipsar om finansiering av kulturprojekt via EU-medel, stiftelser, fonder och andra myndigheter.

Länkar

Kulturrådet fördelar drygt femtio olika bidrag inom litteratur, läsfrämjande och bibliotek, bild- och formkonst samt museer, musik, teater, dans och nutida cirkus, Skapande skola samt nationella minoriteters kultur. På Kulturrådets hemsida publiceras andra vägar till statlig finansiering för kulturverksamheter.

Mer information

Kulturrådet - Att söka bidrag

Kulturrådet - Andra vägar till finansiering

Riksteatern Gävleborg är ett samverkansorgan för scenkonstarrangörer i länet och har till uppgift att främja och utveckla scenkonsten i Gävleborg samt att verka för ett starkt arrangörsnät. De arbetar utifrån tre plattformar, Barn och Unga, Samverka/gemensamt agera samt dans. Riksteatern Gävleborg ingår i kultursamverkansmodellen genom stöd från Region Gävleborg.

Mer information

Riksteatern Gävleborg

Allmänna Arvsfonden ger bidrag till ideella organisationer och icke vinstdrivande föreningar som bland annat arbetar med kulturprojekt som riktar sig till barn, unga eller personer med funktionsnedsättningar.

Mer information

Allmänna arvsfonden

Nordisk kulturkontakt stödjer och presenterar mångfalden och dynamiken i det Nordiska kulturlivet. På Nordiska ministerrådets vägnar administrerar de sex olika stödmöjligheter, driver ett nordiskt bibliotek och ett nordiskt kulturcentrum i Helsingfors.

Mer information

Nordisk kulturkontakt

Kulturfonden för Sverige och Finland tilldelar vistelsestipendium, aktivitetsbidrag och mediestipendium.

Mer information

Kulturfonden - Ansök om Stipendier och bidrag

Kontakta kommunerna i länet för att hitta lämpliga samarbetspartners och eventuell lokal finansiering.

Mer information

Bollnäs kommun
Gävle kommun
Hofors kommun
Hudiksvalls kommun
Ljusdals kommun
Nordanstigs kommun
Ockelbo kommun
Ovanåkers kommun
Sandvikens kommun
Söderhamns kommun

Postkodstiftelsens syfte är att främja en hållbar utveckling genom att stödja allmännyttiga organisationer såväl i Sverige som internationellt, som främjar en positiv samhällsutveckling eller söker långsiktiga lösningar på globala utmaningar. 

Mer information

Svenska postkodstiftelsen - Sök stöd

Gästriklandsfonden ger stöd till projekt främst inom kultur och utbildning till  personer som varit bosatta i Gästrikland de senaste fem åren.

Mer information

Gästriklandsfonden - Per Erikssons och Hedvig Ulfsparres donationsfond

Kreativa Europa är Europeiska kommissionens program för de kulturella och kreativa sektorerna under 2014-2020. Kreativa Europa erbjuder möjligheter för europeiska aktörer inom tv, film, dataspel, konst och kultur att samarbeta internationellt och nå ut till en internationell publik.

Kreativa Europa Desk Sverige svarar på frågor om programmet och ger råd vid ansökan. I Sverige delar Statens kulturråd och Svenska Filminstitutet på uppdraget.

Mer information

Kreativa Europa

Projektbidrag från Nämnden för hemslöjdsfrågor kan sökas två gånger per år. Utlysningen på våren riktar sig enbart till professionella utövare medan höstens utlysning är öppen även för institutioner, organisationer och föreningar.

Mer information

Projektbidrag