Program 22 april

08.30-09.00

Kaffe och smörgås

09.00-10.10

Välkommen, Kultimera & Rundvandring Länsmuseet Gävleborg

10.10-10.20

Paus

10.20-10.35

Världsarvet i skolan analogt och digitalt
Med utgångspunkt vad eleverna redan vet om världen – utmana deras förståelse av historien för att ge dem redskap till att förstå och förändra vår egen tid. 

10.40-11.40

Föreläsning Anna Berg ”Grejen med konst”
”Mina områden är konst i allmänhet och scenkonst i synnerhet - med specialinriktning mot teater för barn och unga, relationen scenkonst/skola, LGR11 samt tolkningsmodeller och analysarbeten för grupper, såväl barn som vuxna.
Konsten är en reflektionsyta där vi kan spegla och få syn på̊ oss själva, våra tankar och åsikter. Att uppleva konst är att möte sina egna värderingar. Om jag får göra det regel- bundet, tidigt i livet och tillsammans med andra, säger det något om vad jag tänker i relation till andra. Detta, bland annat, är orsaken till att vi måste ha tillgång till konst i olika former även i skolan” – Anna Berg

11.45-12.05

Information regional verksamhet Hemslöjd
Information om slöjdhandledarutbildningen i samarbete med Västerbergs folkhögskola och möjlighet att låna slöjdredskap och verktyg till barnverksamhet.

12.05-13.05

Lunch

13.05-13.25

Diskussion utifrån Anna Bergs föreläsning

13.30-14.00

Scenkonst; Dans, Musik & Teater  
Scenkonsten presenterar det olika skolutbudet som finns att beställa via Kultimeras hemsida.

14.05-14.45

Workshops:

 

Val 1. Världsarvet i skolan analogt och digitalt
Var med om en workshop där du både besöker Världsarvsgården Bortom Åa i Fågelsjö med VT teknik och får ett lärarmaterial presenterat. 
Med hjälp av husförhörslängder och sina egenhändigt tillverkade pappfigurer är eleverna med om en tidsresa till mitten av 1800-talet. 
Avslutande diskussion om hur metoden kan användas i olika sammanhang med världsarv i fokus.  

Val 2. Från snack till verkstad
Anna Berg leder ett fördjupat samtal om att omsätta analyssamtal till arbete med klassen. Vad är problematisk och vad har fungerat bra? Konkreta exempel och utbyte av erfarenheter.

14.45-15.05

Eftermiddagsfika

15.05-16.00

Lekfulla litteraturprojekt
Presentation av metoder och workshops med Litteraturhuset Trampolin.