Program 23 april

09.00-09.30

Kaffe och smörgås

09.30-10.10

Föreläsning Erik Annerborn ”Konsten som rum för ungas inflytande” 
Erik Annerborn är designer, pedagog samt verksamhetsutvecklare vid Konsthall C i Hökarängen. Han är grundare av det konstpedagogiska initiativet Stockholmsskolan. Genom flera olika projekt och konstnärliga medskapandeprocesser har han, tillsammans med barn och unga, fördjupat och breddat samtalet kring våra offentliga rum, representation, makt och inflytande.  
Under utbudsdagarna bidrar Annerborn med sina erfarenheter av att möta och möjliggöra ungas konstnärliga initiativ och ur det kan bidra till att utmana normativa föreställningar om vem som bäst kan beskriva vår gemensamma verklighet.

10.15-10.25

Arkiv Gävleborgs verksamhet för skola och lärande

10.25-10.40

Fanor åt alla
Utifrån Arkiv Gävleborgs samling av fanor får barn och unga möta fanorna genom konstnären Anna Nordström och skapa sina egna tolkningar. 
Projektet Fanor åt alla är ett samarbete mellan Arkiv Gävleborg, Anna Nordström, Kultur Gävleborg – Konst och Länsmuseet Gävleborg.  

10.40-10.50

Paus

10.50-11.30

Hälsinglands Museum
Skogsbruk, klimathot & framtidstro 
Gävleborg är präglat av skogen historiskt, kulturellt och känslomässigt. Genom skogsbränderna sommaren 2018 tonade klimathotet fram till vår lokala verklighet.

Hur kan vi skapa ett hållbart skogsbruk som kan motverka pågående klimatförändringar? Vi vill öka kunskapen och medvetenheten hos barn och unga om skogsbrukets komplexitet, historia, hållbarhet och klimatpåverkan.    
Rosa Taikon - Konst och kamp
Rosa Taikons konstnärskap utgör ett unikt bidrag till svensk formhistoria.  Som en av Sveriges tekniskt mest skickliga silversmeder utvecklade Rosa Taikon såväl romskt silversmide som svensk formtradition. Utöver konsten var Taikon även svenskromsk medborgarrättskämpe och hade stor betydelse för en av våra nationella minoriteter. År 2021 öppnar Hälsinglands museum en ny basutställning om Taikons konst, kamp och historia.

11.30-11.45

Källkritik och historiebruk
Presentation av en lärarhandledning från Länsmuseet Gävleborg, Hälsinglands museum och Arkiv Gävleborg

11.45-12.50

Lunch

12.50-13.20

Information regional verksamhet Film

13.25-14.25

Den uppsökande konsten som mötesplats
Om utställningspaket med varierande tematiska ingångar för olika åldersgrupper, och uppsökande konstpedagogisk.  

14.30-14.45

Folkteatern Gävleborg, i över 30 år regionens egen länsteater
Folkteatern presenterar sin framtida verksamhet, målsättning och fokusområden vad gäller att skapa scenkonstupplevelser för och med barn och unga i Gävleborg.

Hur teaterns berättelser, språk och tilltal – när den når fram och berör – kan skapa omvälvande, ömsesidiga möten och vara katalysator för reflektion och transformation.

14.45-14.50

Gävle Symfoniorkester 
Gävle Symfoniorkesters historia är lång och spännande, men det är framtiden som alltid står i orkesterns fokus. 
Varje konsert är en utmaning att leverera det allra bästa och leva upp till publikens förväntningar om en konstupplevelse på högsta nivå. Det har orkestern gjort sedan den grundades 1912. 
Vi kommer få se en kort film där vi får möjlighet att lära känna symfoniorkestern!

14.50-15.10

Eftermiddagsfika

15.15-15.50

Liveupplevelse

15.50-16.00

Avslutande ord