Spontana diskussioner om veckans läsning i korridorerna

Här möter du en av de pedagoger som använt "Läs en film! i sin undervisning.

Elin Folkesson har använt väskan med Den osynlige i åk 8 flera gånger. Här delar hon med sig av sina erfarenheter.


Hur kom du i kontakt med undervisningsmaterialet ”Läs en film!”?

Jag arbetade som lärare i svenska i åk 7-9 och fick via jobbet information om en inspirationsdag kring Läs en film, där Ulf Stark skulle medverka. Jag och en kollega åkte dit och blev inspirerade till att använda materialet. 

Kan du berätta lite om dina erfarenheter av ”Läs en film”?

Jag har använt väskan med Den osynlige i åk 8 flera gånger. Vi har då läst boken i helklass och diskuterat innehåll och form i flera veckor innan vi har gått över till att titta på filmen och jämföra bok och film. Läsningen delade vi upp så att alla läste ett visst antal sidor varje vecka och sedan pratade vi i grupper eller i helklass om det vi läst. Ibland har vi stannat vid en jämförelse av bok och film, men ibland har vi gått vidare med en fördjupning i filmanalys och filmens språk. 

Filmhandledningen till Den osynlige fokuserar mycket på filmens berättarspråk och jag har använt de delar som har passat bäst för min grupp just då, samt lagt till det jag tycker passar. 

Vilken är, enligt dig, den pedagogiska nyttan med den här formen av undervisningsmaterial?

Alla elever läser inte böcker på fritiden, men de flesta ser film och många elever har lättare att ta till sig och förstå filmens berättarspråk. Att läsa en bok i helklass och sedan samtala om den gör att de elever som inte riktigt förstått innehållet får hjälp av sina mer läsvana klasskompisar.  Skillnaderna (och likheterna) mellan bok och film gör det lättare att få syn på och diskutera både innehåll och form i de olika texterna. 

Sedan är det en bra service till lärare att allt finns samlat i en väska som det går att låna från biblioteket. Jag har ibland valt att arbeta med en annan titel (t ex Sandor/Ida, Ondskan), lånat ihop en klassuppsättning böcker och en film samt skrivit ut en handledning från Svenska Filminstitutet, men det tar tid och det är inte alltid lätt att få allt samtidigt. 

Hur tycker du att responsen från eleverna var?

De flesta elever uppskattar att arbeta med film, vilket gör dem lite mer motiverade att även läsa boken. Flera gånger har det blivit spontana diskussioner om veckans läsning i korridorerna, även om många elever inte har tyckt särskilt mycket om just boken Den osynlige.

Filmen har de tyckt bättre om och diskussionen/jämförelsen mellan bok och film har alltid varit givande. 

Skulle du uppmuntra andra pedagoger att använda sig av ”Läs en film”?

Absolut! Särskilt nu när det kommer nya titlar.