Stanna upp, reflektera tillsammans, titta om och upprepa

Här möter du en av de pedagoger som använt "Läs en film! i sin undervisning.

Inger Landen har använt tre böcker och filmer av Anna Clara Tidholm i sin undervisning av barn i yngsta förskolan. 


Hur kom du i kontakt med undervisningsmaterialet ”Läs en film!”?

Jag kom i kontakt med undervisningsmaterialet via bibloteket. Där kunde jag låna en ryggsäck med allt material i.

Kan du berätta lite om dina erfarenheter av ”Läs en film”?

Jag använde materialet för de yngsta i förskolan. Det var tre böcker och filmer av Anna Clara Tidholm samt handledning med kloka förslag på hur man kunde arbeta kreativt med barnen utifrån materialet. Barnen blev mycket intresserade av filmerna. Vi tittade om och om igen och när vi inte tittade på filmerna märkte vi att barnen självmant valde böckerna. Vi jobbade länge med varje film och bok.

Vilken är, enligt dig, den pedagogiska nyttan med den här formen av undervisningsmaterial?

Den pedagogiska nyttan med Läs en film är att man kan stanna upp, reflektera tillsammans, titta om och upprepa mycket av övningarna genom böckerna.

Hur tycker du att responsen från eleverna var?

Barnen tog oftare upp böckerna och satte sig på eget initiativ för att läsa. Jag märkte att de upprepade orden som de hörde i filmen. Språket kom mer och mer även för de flerspråkiga barnen, och vi märkte att de tog böckerna och satte ord till bilderna.

Skulle du uppmuntra andra pedagoger att använda sig av ”Läs en film”?

Jag tycker att det är ett bra material som jag gott och väl kan uppmuntra, och har uppmuntrat, andra pedagoger att arbeta efter.