Sången är ett universellt språk

En buss stannar utanför församlingshuset i Järvsö, ett gäng tjejer som är runt nio år hoppar ur den och går på rad in i församlingshuset. Det är tisdag och det betyder kördag för de här tjejerna. Varje tisdag kommer de hit direkt efter skolan för att öva med körledarna Jejja Östberg och Helen Danhard tillsammans med Järvsö integrationskör.

”Att bygga historier från musik och kreativitet är ju helt fantastiskt.

- Behovet fanns verkligen, det har saknats en kör i Järvsö en längre tid. Möjligheterna var enorma då det går att göra så mycket mer när vi är fler som sammarbetar säger Johanna Bölja Hartzinger samordnare.

Kreativa rum på kreativ tisdag

Temat på projektet har varit ”Vår jord” och ”Olika barn”, barnen som deltagit har haft möjlighet att delta i en skaparverkstad innan eller efter kören med Birgitta Piippola. Det kreativa rummet fanns innan projektet med integrationskören drog igång, men då de såg att det med fördel kunde ske på samma dag och plats så slogs de ihop till samma dag.

- Barn har sina egna tolkningar och vi ser gärna fler platser där både barn och unga vuxna får komma till tals. Där de kan få utveckla och behålla sin kreativitet. Vi vill underlätta för barnen att skapa utan att lägga oss i för mycket. Vår förhoppning är också att de ska växa till självständiga individer, våga ta plats och bli trygga. Det är viktigt att få ett barn perspektiv, det finns mycket att lära hos barn, säger Birgitta.

Det kreativa rummet har haft samma tema som kören haft och barnen har fått uttrycka sig i bild och text hur de ser på ”vår jord” och ”olika barn”. Tanken med det kreativa rummet är att underlätta för barnen att skapa.

- Språket, kören, musiken, målandet och dansen är universella och tillåter att vi kan mötas så mycket enklare och det är där vårt fokus har varit. Att bygga historier från musik och kreativitet är ju helt fantastiskt, det kan man utveckla hur långt som helst säger Birgitta.
”Det är viktigt att få ett barn perspektiv, det finns mycket att lära hos barn.

Körledare för integration

Helene Danhard har genom studieförbundet Bilda gått en utbildning i kör för integration något som även Jejja tycker varit givande då Helen kunnat delge henne sina erfarenheter. De pratar också om vikten av att låta barn komma till tals och vid frågan om när de får frågan om varför kultur är viktigt för integrationen tänker alla till innan de gemensamt formulerar ett svar.

- Att integreras i samhället och att få bli inbjuden att vara med och att få bli sedd och känna sig välkommen säger Jejja. Att få in en fot i vårt samhälle och vår kultur fortsätter Helene och Johanna fyller i, ja och för de icke asylsökande är det viktigt för att de ska ha en chans att mötas också utanför skolan.

Olika barn leker bäst

Temat på kören har resulterat i en sång de själva skrivit tillsammans med barnen och har även inspirerat till en dikt som ett av barnen skrivit.

- Jag tycker det var så fint det ett av barnen skrev om temat, nämligen ”olika barn leker bäst”. Vi har skrivit en sång som inspireras av den här dikten också, säger Jejja.


Foto: Emma Stjernstedt.

Röster om projektet

- Jag har tyckt att det varit roligt att vara med i kören, det har varit roligt att komma hit till skolan och sjunga tillsammans och lära sig nya låtar säger Clara Wästholt, Liza Thomassdotter håller med och säger att det har också varit roligt att lära känna nya kompisar.