Scen:se

Scen:se är ett konst och kulturprojekt som skapar möjligheter för barn och unga med svåra intellektuella funktionsnedsättningar. Genom fantasi, kreativitet och magi skapar projektet tillfällen till inspiration, glädje och lek.

”Vi vill utmana konventionerna för både teater och konstutställningar med syftet att kommunicera med vår målgrupp och göra den tillgänglig. Metoden kommer att vara sensorisk, upplevelsebaserad och interaktiv med målgruppen i absolut främsta ledet i allt som görs. De är en exklusiv publikgrupp för vilka vi erbjuder högkvalitativ scenkonst och konst skapad för just dem.” Eva von Hofsten, projektledare och initiativtagare Scen:se

Projektperioden är 2017-2020 under vilken Hudiksvalls komun, Glada Hudik-teaterns supporterklubb, Folkteatern Gävleborg, Riksteatern Barn och Unga och Hälsinglands Museum samarbetar.

Medverkar gör även grundsärskolor och gymnasiesärskolor från Gävleborgs län och projektet samarbetar med intresse- och stödorganisationer som FUB och HLS. Utställningen och scenkonstproduktionerna kommer att turnera i Gävleborgs län under 2018-2019 samt hela landet 2019-2020.

Projektet har beviljats stöd från Allmänna Arvsfonden, Svenska Postkodsstiftelsen, Kulturrådet och Hälsinglands och Kultur Gävleborg, Region Gävleborg.

Under 2021 arbetar projektägarna bakom Scen:se med en förstudie för ett nytt nationellt kompetenscentrum för tillgänglig konst och kultur.

Scense – Konst och kultur för alla oavsett funktionalitet