Introduktionsföreläsning om kultur och hälsa

Välkommen att boka en introduktionsföreläsning om kultur och hälsa. Föreläsningen innehåller goda exempel på projekt, tips på samtida forskning och forskningsresultat inom fältet samt en analys av begreppet.

Föreläsningen har bland annat hållits på Högskolan i Gävle inom kursen Folkhälsa och hållbarhet, för Kultur och Kompetensnämnden och avdelningarna Infrastruktur och samhällsplanering och Kultur Gävleborg inom Region Gävleborg och på Folkteatern Gävleborg samt på två kunskapsdagar inom projektet Bokstart för barnbibliotekarier, förskolepersonal, logopeder och BV-personal.