Kunskapsdagar Kultur och hälsa i Gävleborg 2019

I november 2019 arrangerade det regionala språknätverket (som samordnas av Kultur Gävleborg) två kunskapsdagar inom projektet Bokstart för barnbibliotekarier, förskolepersonal, logopeder och BV-personal med tema kultur och hälsa. I den nationella satsningen Bokstart samverkar bibliotek, logopedi, BVC och förskola med att tillsammans öka kunskapen om de minsta barnens språkutveckling. Detta för att öka möjligheten för att våra yngsta invånare ska få tillgång till högläsning, språk och berättelser.

Läs mer om Bokstart Gävleborg